Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Dalerveen: ontheffing geluidshinder knalapparaten voor het verjagen van kraaien en roeken

Zweeloo – Drostendiep: besluit omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor het aanbrengen van vispassages, plaatsing twee stalen bruggen en diverse kunstwerken

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart 82: ontwerpbeschikking omgevingsvergunning: bouw stal

Sleen – Boterakkersweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van zestien coniferen op de begraafplaats

Schoonoord – Brugstraat 6: besluit omgevingsvergunning: herbouw woning

Coevorden – Pampert 4: evenementenvergunning voor Teuthuus Open Air

Algemeen verbindend voorschrift (verordening (Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden)

Coevorden – David Krammerstraat 57: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Sleen – Brink 1: besluit omgevingsvergunning: plaatsing overdekte fietsenstalling

Sleen – Brink 1: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen op het dak achterbouw

Coevorden – Obbo Bumahof ong.: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing faunatoren

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 48: aanvraag omgevingsvergunning: bouw werktuigenberging

Coevorden/Sleen/Schoonoord: evenementenvergunning voor waterfestijn

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 47: ontwerpbeschikking omgevingsvergunning: bouw schuur voor opslag

Dalen – evenementenvergunning voor het School- en Volksfeest

Dalen – Reindersdijk 8: aanvraag omgevingsvergunning: realisering vier woningen

Coevorden – Friesestraat 40: aanvraag omgevingsvergunning: realisering zeven appartementen en een winkel

Coevorden (Nieuwlande) – Veldweg 5: aanvraag omgevingsvergunning: realisering tweede inrit

Coevorden – Willem Mantelstraat 25: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing twee dakkapellen

Oosterhesselen – Beatrixlaan 65: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Geesbrug – Coevorderstraatweg 9: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een bed en breakfast

Sleen – Schaapstreek 5: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevel

Coevorden – Graaf Van Heiden Reinesteinlaan 3: aanvraag omgevingsvergunning: verfraaiing woning

Dalen – sportpark ‘t Grootveld: evenementenvergunning voor de Drentse Fiets4Daagse startplaats Dalen

Wezup – Wezuperstraat 20: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing monovergister

Aalden – Aelderstraat 67: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging dak

Provincie

Verkeersbesluit of -mededeling: oproep aan eigenaar achtergelaten caravan, locatie N382 hm 0.1 (Euregioweg Coevorden)

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe 2.0

Vaarsnelheden provinciale vaarwegen in Drenthe

Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen Drenthe

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe 2.0

Maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen in Drenthe

Wijziging annotaties voorbereidingsbesluit Monumenten

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe

Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024

Waterschap

Verleende omgevingsvergunning voor aanleg tachtig drainagestrengen en aansluiting drainage-uitmondingen op de rechteroever van waterloop WL03907 (Loodiep) nabij de Verlengde Hoogeveense Vaart 100 Zwinderen

Aanleg duiker en deels dempen waterloop t.b.v. creëren voldoende dekking voor twee gasleidingen, Ossehaarseweg te Coevorden (wijk Ossehaar)