Coevorden – Het synagoge-museum aan de Kerkstraat gaat ook de functie van debatcentrum vervullen als initiatief van Stichting Synagoge Coevorden en Diversiteitsplatform Coevorden. De officiële start was vanmiddag, waarbij burgemeester Renze Bergsma de naam onthulde: DeBatterij.

De initiatiefnemers willen het publieke debat in Coevorden stimuleren en ruimte bieden aan vrije geesten en denkbeelden om te te dragen aan een cultuur van tolerantie en respect.

Artikel 1 Grondwet

Leerlingen van De Nieuwe Veste hadden vanmiddag de primeur en gingen in debat. Tevoren hield de burgemeester een korte toespraak, waarin hij wees op artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. “Het is leuk en uitdagend om elkaar aan te spreken in een debat, maar dat moet wel met respect en begrip”, aldus Bergsma. Hij bedankte naast de synagoge en het Diversiteitsplatform ook Stichting Cultuurpodium Coevorden en De Nieuwe Veste voor hun medewerking.

Pittige stelling

Het debat tussen leerlingen van De Nieuwe Veste onder leiding van docent Maarten Verheijen ging van start met een pittige stelling: ‘De oorlog in de Gazastrook zorgt voor een nieuwe golf van antisemitisme’.

De jongeren hadden zich goed voorbereid. Zo goed, dat het debat soms stokte en eerst moest worden over hetgeen zij wilden zeggen en vooral wie dat zou doen. Veelal kwam dat op dezelfde jongeren neer.

Er werden vele voor- en tegenargumenten aangevoerd. “Er zijn veel onschuldige mensen omgekomen’, “Israël houdt twee miljoen mensen vast”, “Hamas is een kleine groep, niet alle Palestijnen zijn fout”, “Israël heeft het recht het land te beschermen”, “Waarom zou Israël Hamas niet mogen aanpakken” en tot slot “Israël heeft veel vijanden, daar hebben ze zelf voor gezorgd.”

Vervolg

Op maandag 3 juni gaat een andere groep van De Nieuwe Veste in debat. Schrijfster Lale Gül komt zondag 6 oktober naar Coevorden om geïnterviewd te worden door journaliste Sheila Kamerman, mede op initiatief van Theater Hofpoort. Drie jaar na haar succesvolle debuutroman ‘Ik ga leven’ over haar jeugd in een strenggelovig moslimgezin heeft Lale haar nieuwe boek ‘Ik ben vrij’ uitgebracht. Lale gaat ook in gesprek met het publiek. Hiervoor zijn kaarten à 19,50 euro (inclusief koffie of thee) te koop via www.theaterhofpoort.nl.