Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2023

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2023

Sleen – Bannerschultestraat: standplaatsvergunning

Gees – Dorpsstraat 8: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Kymmelskampen: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Zweeloo – Klooster 15: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Gemeente Coevorden: controleprotocol

Gemeente Coevorden: financiële verordening

Gemeente Coevorden: controleverordening

Sleen – Broekveldstraat en Drostenstraat: besluit omgevingsvergunning: bouw negen (huur)woningen

Erm – Ermerzand 60: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Gemeente Coevorden: ontwerp-bestemmingsplan Veegplan Bestemmingsplan Kernen

Noord-Sleen – ‘t Haantje 77: besluit omgevingsvergunning: plaatsing omheining

Gees – Wethouder H. Euvingstraat: aanvraag omgevingsvergunning: bouw twee woningen CPO Gees Klimopschool

Schoonoord – Tramstraat 53: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning aan karakteristieke boerderij

Dalen – De Bente 35: besluit omgevingsvergunning: realisering B&B

Sleen – Ter Borghstraat: besluit omgevingsvergunning: bouw zeven (huur)woningen

Zweeloo – hoek Kruisstraat/Marktstraat: besluit omgevingsvergunning: verlenging vergunning voor plaatsing schilderij

Coevorden – Prinses Julianalaan 25a: bestemmingsplan

Gemeente Coevorden – Verordening leges Coevorden 2024

Coevorden – Wulp 5: besluit omgevingsvergunning: maatwerkvoorschriften voor geluid

Gemeente Coevorden: commissievergadering beeldvorming en oordeelsvorming

Coevorden – Printer 8: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Coevorden – Steenanjer: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van een twee-onder-een-kapwoning

Coevorden – Stationsstraat 16-18: aanvraag omgevingsvergunning: bouw 15 appartementen en 6 grondgebonden woningen

Dalen – Achterkamp 2: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woonboerderij

Provincie

Belastingverordening provincie Drenthe 2024

Mandaatbesluit (milieu) taken directeur RUD Drenthe

Verordening nautisch beheer vaarwegen provincie Drenthe

Wijziging instellingsbesluit adviescommissie schade grondwater 2015

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers

Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade aan BIJ12

Beleidsregel standplaatsen

Beleidsregel gebiedspromotieborden

Aangewezen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Beleidsregel Zon provincie Drenthe

Beleidsregel niet-geografische bewegwijzering

Melding Bus-sanering; locatie Stationsstraat 34-36 Coevorden

Waterschap

Projectplan waterwet Nieuwe Drostendiep fase 1