Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Holsloot – Van Goghstraat 51: voor het hebben van een woongroep voor kinderen (ingetrokken)

Dalen – Oude Coevorderweg 10: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing en uitbreiding woonboerderij

Coevorden – Melkkade 20: besluit omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé

Coevorden – Melkkade 20: besluit omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé deel 2

Sleen – Bontekoestraat ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden voor ontwerp-bestemmingsplan De Nieuwe Veste

Coevorden – Katshaarweg: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het aanplanten van een bosperceel

Provincie

Instellingsbesluit en reglement Selectiecommissie LEADER 2023-2027 Noord-Nederland

Open Call LEADER-NSP

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 10 mei 2023

Intrekken watervergunning voor lozing van afvalwater, afkomstig van de mestvergistingsinstallatie aan De Mars 14 Coevorden, op de waterloop Coevorderkanaal (OWANW022). (nu waterloop WL0036766)