Regio – Het afgelopen etmaal zijn er 189 meldingen van patiënten, die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Het totaal staat nu op 8.386. Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Het totaal aantal overledenen komt daarmee op 2.643. Het aantal positief geteste personen is nu 24.413 en dat is 1.316 meer dan vrijdag.

De nieuwe meldingen komen uit alle provincies, de meeste nieuwe meldingen kwamen uit Zuid-Holland. Maar liefst 42 procent van de nieuwe meldingen betreft zorgmedewerkers. In Drenthe zijn nu 296 besmettingen vastgesteld, dat is 22 meer dan vrijdag.

Omdat niet alle mogelijk besmette mensen getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

De ontwikkeling van COVID-19 zijn te zien in deze grafiek.