Coevorden – De gemeente Coevorden gaat de komende jaren meer inzetten op afvalscheiding. Het doel is om in 2024 jaarlijks maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Om het doel te halen heeft de gemeente een routekaart gemaakt met daarop de te nemen stappen.

Meer stappen

Zo wil de gemeente onder andere de inzameling van oudpapier verbeteren, aanpassingen doen aan de milieustraten om daar afval beter te scheiden en luiers apart inzamelen. Ook wordt onderzocht of het betalen per legen van de container een mogelijkheid is in de gemeente Coevorden. De stappen worden eerst verder uitgewerkt en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jeroen Huizing: “We zijn in onze gemeente al een aantal jaren bezig om meer afval te scheiden. Uit de cijfers blijkt ook dat we al flinke stappen hebben gezet, maar we zijn er nog niet. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder waardoor we nu nog teveel betalen en dat loopt alleen maar op. Om het betaalbaar te houden is het nodig om meer stappen te zetten.”

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de landelijke doelstellingen om meer afval te scheiden en minder restafval over te houden. Het doel om in 2020 maximaal 100 kilo per inwoner in te zamelen is niet gelukt. Wel is het gelukt om het aantal kilo’s flink te verminderen. In 2016 werd nog 287 kilo restafval ingezameld en 64 procent van al het afval gescheiden. In 2020 werd 172 kilo restafval ingezameld en 80 procent van al het afval gescheiden. Daarmee zit de gemeente Coevorden op het Drents gemiddelde.