Coevorden – De gemeente Coevorden wil de natuur en biodiversiteit stimuleren. In het buitengebied gebeurt dit bijvoorbeeld  door de bermen ecologisch te beheren.

In de stad is de gemeente hier ook al een aantal jaren op diverse plekken mee bezig. Om de biodiversiteit  in de stad verder uit te breiden, ziet de gemeente kansen in het Van Heutszpark. Hier liggen grote gazons die nu nog wekelijks worden gemaaid.  Enkele gazons worden voortaan tweemaal per jaar in plaats van wekelijks gemaaid. Het maaisel wordt  afgevoerd. Hierdoor komen er minder voedingstoffen in de bodem en krijgen bloemen en kruiden meer kans om te groeien. Dit trekt insecten, kleine zoogdieren en vogels aan. Binnen de grasvlakken worden (maai)paden aangelegd. Wandelaars kunnen zo genieten van die biodiversiteit.

Bij de kanovijver is  twee jaar geleden een gedeelte ingezaaid met een kruiden-/bloemenmengsel. Dat komt inmiddels tot ontwikkeling. Dit gebied wordt verder uitgebreid, aansluitend aan het al ingezaaide gedeelte.

Veteranenplantsoen

Het Nationaal Comité Veteranendag heeft de gemeente gevraagd om een zogenaamd veteranenplantsoen aan te leggen. Als symbool voor de veteranen bestaat dit plantsoen uit witte anjers. Omdat de gemeente Coevorden de veteranen graag wil eren en waarderen wordt dit plantsoen aangelegd in het park.

Bron en afbeelding: gemeente Coevorden.

Bij de foto: De groene vlakken worden minder gemaaid (de maaipaden zijn indicatief aangegeven). Het lichtbruine vlak bij de kanovijver is ingezaaid met een bloemenmengsel en wordt verder  uitgebreid.