Coevorden – In de synagoge aan de Kerkstraat geeft Josephine Zilverberg, familie van de bekende Hartog Zilverberg, een lezing op donderdag 28 november. Het thema is ‘Mechajee Hameetiem’ over Joodse rituelen rond sterven, dood en begrafenissen. Hartog Zilverberg was actief in de Coevorder politiek, hij werd in de Tweede Wereldoorlog vermoord in Auschwitz.

Belangstellenden kunnen tijdens de pauze de gelijknamige tentoonstelling bezoeken. De lezing begint om 20.00 uur. De entree voor vrienden van de synagoge 5 euro p.p., inclusief koffie/thee, andere belangstellenden betalen 7,50 euro p.p.

In de hele wereld hebben mensen hun eigen symbolen en rituelen rond het sterven en de dood. De symbolen rond de dood zijn in het Jodendom aangepast aan de Joodse levensopvatting en dan met nadruk op ‘leven’. Het Jodendom gaat ervan uit dat het leven oneindige waarde heeft. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om het de stervende zo aangenaam mogelijk te maken. Is de persoon overleden dan wordt hij bedekt met een laken omdat levenden niet meer naar de dode mogen kijken. Een begraafplaats is voor de Joden geen griezelig oord, maar de ‘woning der graven’. Voor het plaatsen van een steen zijn geen voorschriften. Een begraafplaats moet met eerbied worden betreden en onderhouden. Het gemaaide gras wordt niet verwijderd, maar bij elkaar geharkt en moet vergaan op de begraafplaats. Een dode wordt met rust gelaten. Het graf wordt nooit geruimd. Joodse begraafplaatsen worden regelmatig bezocht, het betekent dan dat men op bezoek gaat bij de overledene om voor zijn/haar zielenheil te bidden.

Meer informatie over de synagoge staat op de website.