Aalden – Openbare basisschool De Smeltkroes aan het Witte Zandpad in Aalden is voor kinderen, die nieuw zijn in Nederland en de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om onderwijs te kunnen volgen en om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

Naast de basisvakken als lezen en rekenen is de woordenschat een groot onderdeel van het onderwijsaanbod. Sinds kort wordt dit onderdeel thematisch via ‘Wereld vol Woorden’ aangepakt, die aansluit bij de belevingswereld van onze kinderen. LOGO 3000 is de basis van voor ‘Wereld vol Woorden’. Hiermee leren kinderen de basiswoorden en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Via allerlei activiteiten en door gebruik te maken van de woordplaten uit LOGO 3000 vergroten de kinderen hun taalvaardigheid.

Een van de thema’s die reeds behandeld is, is Boekeloere. Als afsluiting van dit thema hebben alle kinderen een boekentegoedbon gekregen en mochten ze een boek uitkiezen om mee naar huis te nemen.

Op dit moment werken we aan het thema feest, waarin het sinterklaasfeest en de kerst aan bod komen. De meeste kinderen hebben nog nooit van Sinterklaas gehoord, maar door ‘Wereld vol Woorden’ leren ze er van alles over. Ook de bijbehorende liedjes worden geoefend en al snel kunnen veel kinderen deze uit volle borst meezingen.

Naast het klassikaal aanbieden van de woordenschat oefenen de kinderen de woorden ook individueel. Dit doen ze door middel van Logo 3000 digitaal. Dit zijn spelletjes om op Chromebook te doen. De kinderen werken met veel plezier aan de opdrachten.