Coevorden – De kerkdienst in de Stadskerk (de nieuwe naam na de fusie tot PKN) aan de Kerkstraat op zondag 10 oktober staat in het kader van de Regenboogweek. Deze Regenboogviering heeft als thema ‘Liefde: oordeel niet’. De dienst begint om 10.00 uur en duurt ongeveer een uur. Iedereen is welkom. Voorganger is ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

“Ongestraft mag liefde bloeien”

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk willen met deze dienst een bijdrage leveren aan een houding van respect en liefde voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of identiteit. Tijdens de viering wordt de noodzaak van acceptatie van minderheden en respect voor LHBTI’s verklaard vanuit de Bijbel. Tijdens de dienst wordt het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ gezongen. Dit lied geldt in de Nederlandse kerken als reactie op de intolerante houding van sommigen, binnen en buiten de kerk.

Diversiteitsplatform

De dienst is georganiseerd in samenwerking met Diversiteitsplatform Coevorden. Dat bestaat uit leden van raadsfracties, Jongerenraad Coevorden, het COC, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Het platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Daarnaast doet het platform voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden, Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022.