Coevorden – Het was donderdagavond griezelen in Hofpoort Incluis, want deze plek was door de Jongerenraad Coevorden omgetoverd in een spookhuis. Diverse kinderen en jongeren waagden zich in donkere gangen en kamers waar zij diverse griezels ontmoetten. Natuurlijk was gezorgd voor passende, spannende geluiden.