Coevorden – De gemeente Coevorden gaat aan de slag met een Sportnota. Voor alle inwoners en andere betrokkenen wordt een inloopbijeenkomst gehouden op woensdag 10 juli. In verband met de wedstrijd Nederland-Engeland is de tijd aangepast. De bijeenkomst vindt plaats in Plaza Sportz, Klinkenvlier 1, en duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Iedereen die ideeën heeft over sport en bewegen is welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Onderwerpen zijn onder andere: hoe ziet de toekomst van sport en bewegen in de gemeente Coevorden eruit? En wat hebben we daarvoor nodig?; hoe spelen we in op trends en ontwikkelingen?; hoe maken we de sport toegankelijk voor iedereen?; welke ambities hebben we in het kader van duurzaamheid?; hoe zien we de samenwerking met andere verenigingen of partners in onze gemeente?