Coevorden – De gemeente is nog druk bezig met het opruimen van nesten van de eikenprocessierups.

De eiken, die vallen onder prioriteit 1 en 2 zijn zo goed als schoon. Onder prioriteit 1 vallen bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen. Schoolroutes en fietspaden horen bij prioriteit 2. Nesten die erg hoog in de boom zitten, kunnen soms niet weggehaald worden.

Binnen prioriteit 3 (overige locaties) is begonnen met het weghalen van de nesten voor zover die in bomen binnen de bebouwde kom zitten. We proberen voor 15 juli zoveel mogelijk nesten te ruimen. De rupsen zijn nu bezig zich te verpoppen en vliegen in de tweede helft van juli als vlinders uit. Er worden 30 tot 35 bomen per dag behandeld.

Interactieve kaart

Op de website van de gemeente Coevorden staat een interactieve kaart waarop melding kan worden van een nest. Het nest wordt dan zo snel mogelijk weggehaald. De wachttijd na melding bij prioriteit 1 is 48 uur en bij prioriteit is dat vijf werkdagen.

Er wordt volop gemaaid in de gemeente, behalve rond eiken. Daar kunnen nesten in de grond zitten. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om deze grondnesten te bestrijden. In de gemeente Coevorden is ongeveer 1.626.000 m2 aan bosplantsoen en -singels, daarvan maken eiken 70 procent uit. Locaties waar volgens de Vlinderstichting beschermde vlinders voorkomen zijn niet preventief behandeld. Hier worden de nesten alleen weggezogen.

Slecht nieuws voor de rupsen

Er is steeds meer aandacht voor ecologisch bermbeheer en ecologische tuininrichting. Daardoor wordt het biologisch evenwicht hersteld. Dat is slecht nieuws voor de eikenprocessierups, want door het herstel van het biologisch evenwicht komen er steeds meer natuurlijke vijanden van de rups. Behalve insecten en vleermuizen zijn ook vogels geduchte vijanden van de eikenprocessierups. Er zijn steeds meer vogelsoorten die van de rupsen profiteren. Het ophangen van een nestkastje is dan ook een goed idee. Maar, hang het kastje niet op in een eik.

De website www.processierups.nu geeft antwoord op heel veel vragen over de processierups.