Coevorden – “Het is een feestje geworden met een superteam”, aldus sportwethouder Joop Brink over Coevorden als gastgemeente tijdens de Nationale Sportweek. Inmiddels heeft hij zijn sportkleding van de afgelopen week verruild voor de kleding in het dagelijkse leven.

“Naast hun werk hebben al die medewerkers er van alles bij gedaan. Een pluim voor de aanvoerders in het sport- en preventieakkoord en de buurtsportcoaches. En natuurlijk voor al die verenigingen die zich van hun beste kant hebben laten zien.”

Brink stelt, dat de gemeente van ver is gekomen. “Jaren geleden werd ook de sport getroffen door de bezuinigingen. Daarna hebben we de beleidsterreinen gezondheid en sport bij elkaar gebracht en werd ook lifestyle daaraan toegevoegd. En kijk eens waarin dat heeft geresulteerd. Daarmee behoren we tot de top van Drenthe.”

De wethouder vindt het mooi, dat de stad en al die dorpen zich hebben ingezet. “Ook op kleine schaal kun je heel goed dingen organiseren. We gaan natuurlijk nog praten over de vormgeving van de sportactiviteiten voor de komende jaren.”

Hij was onder andere in Sleen bij de gymvereniging. “Daar hoorde ik, dat er maar liefst negentien sportverenigingen in het dorp zijn. Ook daar wordt nagedacht over de toekomst, want al die verenigingen vissen in dezelfde vijver voor ledenwerving.”

Tot slot zegt hij: “We hebben laten zien dat Coevorden zeker meetelt en echt als vijfde gemeente bij de zogenoemde HEMA-gemeenten hoort.” HEMA staat voor de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Foto: Joop Brink tijdens zijn bezoek aan basisschool De Slagkrooie in Schoonoord.