Oosterhesselen/Wachtum – In vele plaatsen in de gemeente Coevorden vonden vanavond herdenkingsbijeenkomsten plaats. Het college van b en w en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigden de gemeente in al die plaatsen.

Wachtum

In Wachtum wordt de herdenking altijd wat eerder op de avond gehouden, zodat inwoners van het dorp de gelegenheid hebben om naar de herdenking in Dalen te gaan. Hier was Floris Vulto (fractievoorzitter VVD) degene, die de gemeente vertegenwoordigde. Na het welkomstwoord van Carel Huis namens de Oranjevereniging in het dorpshuis hield Vulto zijn toespraak. Een korte weergave ervan: “Het is niet overal vanzelfsprekend, dat je in vrijheid kunt leven. Dit jaar is het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ‘Vrijheid in verbondenheid’. Een thema over over na te denken. Wat is vrijheid? Wat is verbondenheid? Waar komen vrijheid en verbondenheid samen?” Vulto sprak over de coronatijd, waarin vrijheden werden ingeperkt. “Maar in hoeverre is dit daadwerkelijk een inperking van je vrijheid? We leefden in die periode nog steeds in vrijheid, we zijn vrij om te denken wat we willen, vrij om keuzes te maken. Het evenwicht vinden tussen individuele vrijheid en het algemeen belang is moeilijk. De keuzes die u maakt, raken anderen. Daar ontmoeten vrijheid en verbondenheid elkaar.”

Daarna was er de tocht naar het monument, waarbij leerlingen van de Markeschool een tekst voordroegen. Er werden kransen en bloemen gelegd, onder andere namens de gemeente en Dorpsbelangen en leerlingen van de Markeschool. The Last Post klonk, waarna twee minuten stilte in acht werden genomen. Tot slot speelde Ons Genoegen het Wilhelmus, Daarna ging het gezelschap terug naar het dorpshuis.

Oosterhesselen

In Oosterhesselen gingen de kinderen van basisschool De Woert eerst naar de begraafplaats in Oosterhesselen in gezelschap van onder meer burgemeester Renze Bergsma. Zij legden er bloemen bij de graven van oorlogsslachtoffers. Ondertussen verzamelden inwoners van Oosterhesselen en omgeving zich aan de Burgemeester De Kockstraat. Het vertrek van de stille tocht naar het monument bij de kerk was onder begeleiding van trommelaars van Excelsior. Ook het gezelschap vanaf de begraafplaats werd begeleid door trommelaars en iedereen kwam samen bij het monument. Daar heette voorzitter Ria Epping van Plaatselijk Belang Oosterhesselen iedereen welkom. Er was passende muziek van Excelsior. Na het Signaal Taptoe was er twee minuten stilte, waarna Excelsior het Wilhelmus liet klinken. Er werden hier kransen en bloemen gelegd door de burgemeester met hulp van Mette Hoekstra, Plaatselijk Belang, basisschool De Woert en Hervormde Gemeente Oosterhesselen.

Renze Bergsma sprak in Oosterhesselen woorden van gelijke strekking als eerder Floris Vulto deed in Wachtum. “Wat als uw land wordt aangevallen door een vijand? Als de tanks binnenrollen, er bommen vallen en elke dag het luchtalarm gaat? Dan ben je in een klap je vrijheid letterlijk kwijt. Voor iedereen die hier de oorlog meemaakte moet het bijzonder ingrijpend zijn om de beelden uit Oekraïne te zien. We moeten onze vrijheid meer dan ooit delen met diegenen voor wie het geen vanzelfsprekendheid meer is. Het is hartverwarmend om te zien dat wij dat nu ook op grote schaal doen. Dat is ook verbondenheid.”

Nadat twee leerlingen van het Esdal College een gedicht hadden voorgedragen, kwam Janny Maatjes aan het woord. Zij deed het verhaal van Cécile de Kock, nazaat van burgemeester De Kock, die zelf verhinderd was door vanwege ziekte van haar man. Het was een indrukwekkend verhaal over deze man, die op de weg tussen Aalden en Meppen werd vermoord. De bijeenkomst in Oosterhesselen werd besloten met een kort muziekstuk van Excelsior.

Foto: burgemeester Renze Bergsma en Mette Hoekstra.