Dalen – De komende drie jaar vindt in Dalen een grootschalig experiment plaats met hybride warmtepompen. Gedurende dit project worden bij honderd bewoners slimme hybride warmtepompen geplaatst die volgens een open standaard kunnen communiceren met de buitenwereld, waardoor slimme aansturing van de pompen mogelijk is. Dit liet Duurzaam Dalen weten.

Een consortium van partijen bestaande uit Enablemi (Groningen), Enexis (’s-Hertogenbosch), Intergas (Coevorden), Inversable (Deventer), Voorstroom (Deventer), Samen Energie Neutraal (Meppel) en TU Eindhoven hebben recentelijk een subsidie ontvangen van ruim 1,4 miljoen euro van het Ministerie van Ecomische Zaken voor het uitvoeren van een innovatieproject.

Slimme aansturing

Door een slimme aansturing van de warmtepomp kunnen wijkbewoners samen belastende pieken op het laagspanningsnet voorkomen, waardoor zij financieel kunnen worden beloond. Het doel van dit project is het onderzoeken van het effect van de aansturing en hoeveel deze beloning kan/moet zijn. De bewoners behouden de vrijheid om te kiezen of en wanneer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds kan de bewoner gas besparen en anderzijds ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer huishoudens van hybride warmtepompen te voorzien.

Het overheidsbeleid is erop gericht meer hybride warmtepompen te installeren. Op die manier kan aardgas worden bespaard. Door deze verwachte toename van hybride warmtepompen kan het elektriciteitsnet op wijkniveau overbelast raken. Dat wordt ook wel congestie voor afname genoemd. Met name in bestaande woonwijken kan dat tot problemen leiden, doordat huizen geen zwaardere aansluiting kunnen krijgen (en dus geen elektrische auto en/of warmtepomp kunnen aansluiten).

GOPACS

Als in een netgebied te veel capaciteitsproblemen lijken te ontstaan, kan de netbeheerder marktpartijen vragen om deze congestie op te lossen via het GOPACS-platform. GOPACS biedt bewoners de mogelijkheid om via een tussenpartij op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. In dit project wordt onderzocht in hoeverre dit platform ook mogelijkheden biedt op laagspanning in de wijk.

Congestie op het laagspanningsnet wordt met name veroorzaakt door huishoudens. Kenmerkend daarbij voor huishoudens is: grote aantallen (en dus grote impact) met sterk wisselende energieprofielen en relatieve onvoorspelbaarheid. Daarom is een codebesluit opgesteld. Dit leidt tot een nieuwe rol in het energiebestel. Deze partij heeft tot doel om ook het kleinverbruikerssegment bij het congestiemanagement te betrekken. Dit project speelt hierop in.

Na afloop van dit project wordt een verdere doorontwikkeling van de IT-infrastructuur in de relatief jonge congestiemarkt verwacht.