Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 18 april vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel noodfonds energiekosten (sport)verenigingen, buitenbaden en dorpshuizen, het raadsvoorstel verlenging maatwerkfonds vaste lasten, de benoeming van burgercommissielid Frija Klaassen voor het CDA en de raadsvoorstellen betreffende ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Steven Stegen uit Eerste Exloërmond, beleidskader participatie Drentse Zonneroute A37 en het Wensbeeld Holwert-Midden.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden.