Coevorden – Het zomerreces van de gemeenteraad is bijna voorbij. De eerste commissievergadering staat voor dinsdag 31 augustus op de agenda. De vergadering in de raadzaal in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur.

Na een lange lijst van ingekomen stukken zijn de onderwerpen onder meer een voorstel voor verbindend besturen en samenwerken, de verordening schuldhulpverlening, de verordening toeristenbelasting en vitale vakantieparken.

De complete agenda met bijbehorende stukken staat op de website van de gemeenteraad.