Coevorden – De gemeente Coevorden is van plan om vijf percelen aan de Spoorsingel in Coevorden te verkopen. De totale oppervlakte bedraagt ruim 1200 vierkante meter.

In 2012 en 2016 heeft de gemeente deze percelen door middel van een openbare verkoopprocedure te koop aangeboden. Destijds zijn geen inschrijvingen ontvangen en werd er niets verkocht. Sindsdien zijn de percelen beschikbaar gebleven voor verkoop, maar heeft geen enkele potentiële gegadigde zich gemeld. In aanloop naar de huidige verkoop zijn gesprekken gevoerd met een aspirant-koper. De beoogde planontwikkeling past binnen het bestemmingsplan en aspirant-koper komt daarom als enige gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie.

Wie het niet eens is met de verkoop kan dit kenbaar maken tot twintig dagen na de publicatiedatum door het indienen van een schriftelijke zienswijze. Die kan worden gestuurd naar: Gemeente Coevorden, afdeling Vastgoed & Infrastructuur, Postbus 2, 7740 AA Coevorden, onder vermelding van voorgenomen verkoop Spoorsingel. J.W. Damen verstrekt meer informatie via het telefoonnummer 14-0524.

Foto: gemeente Coevorden.