Coevorden – In Drenthe zijn afspraken gemaakt over een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hieronder staat hoe de gemeente Coevorden daaraan invulling geeft.

Lokaal inkopen

De gemeentelijke organisatie heeft zich voorgenomen zoveel mogelijk lokaal in te kopen en facturen zo snel mogelijk (binnen veertien dagen) te betalen.

Betalingstermijn

Voor ondernemers wordt de betalingstermijn van gemeentelijke belastingen, OZB, rioolheffing en BIZ-bijdrage verruimd van eind april tot 30 september 2020. Daarvoor kan een verspreide betaling worden aangevraagd via het team Belastingen (telefoonnummer 14 0524).

Toeristenbelasting

De definitieve aanslag voor de toeristenbelasting over 2019 wordt na de zomer verstuurd en kan gespreid worden betaald. Er komt geen voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting over 2020. In 2021 wordt de belasting in rekening gebracht op basis van het werkelijke aantal overnachtingen.

Subsidie

Wie subsidie heeft gekregen voor een evenement, dat nu niet kan doorgaan, kan contact opnemen met de gemeente. Zijn er kosten gemaakt, die moeten worden voldaan, dan hoeft de subsidie daarvoor niet te worden terugbetaald. De gemeente wil voorkomen, dat ondernemers of verenigingen subsidies mislopen omdat ze door de huidige crisis niet in staat zijn om op tijd een volledige aanvraag te doen. Daarom wordt voor een aantal subsidies de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd.

Horeca

Horecaondernemers hebben geen extra vergunning nodig om tijdelijk een afhaalpunt of bezorgservice aan te bieden als alternatief voor hun normale bedrijfsactiviteiten. Vergunningaanvragen die zorgen voor behoud van of groei van werkgelegenheid krijgen extra prioriteit.

Huurders

Voor huurders van gemeentelijke gebouwen, grond en parkeerplaatsen kan een aanvraag doen voor het opschorten van de huur. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het team Vastgoed (telefoonnummer 14 0524).

Bevoorrading

In het centrum van Coevorden gelden tijden waarbinnen winkels bevoorraad mogen worden. Normaal gesproken mag dit tussen 07.00 en 11.00 uur. Tijdelijk mag dit tussen 07.00 en 19.00 uur.

Vragen

Voor vragen kunnen ondernemers terecht bij de bedrijvenadviseurs van de gemeente.