Schoonoord – Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid tot samenwerking in één MFC (multifunctioneel centrum) in Schoonoord. Al eerder werd gesproken over deze mogelijkheid.

De wethouders Jeroen Huizing (onderwijs) en Joop Brink (sport en sociaal domein) zetten donderdag 10 februari, samen met alle betrokken partijen, hun handtekening onder een intentieovereenkomst.

Het MFC vervangt de verouderde gebouwen van cbs De Slagkrooie, obs Burgemeester S.J. van Royenschool en het dorpshuis. De sporthal blijft bestaan en wordt gerenoveerd. Voor het toekomstige MFC in Schoonoord zijn drie locaties in beeld. Daarin kunnen ook andere voorzieningen in het dorp een plek krijgen, zoals sport en ontmoeting. De gemeente kiest voor een totaaloplossing en niet voor investeringen in afzonderlijke locaties. Dit past bij de wens van het huidige college om activiteiten in wijken en dorpen dichtbij elkaar te hebben en te combineren.

Er zijn gesprekken gevoerd met de scholen, sportverenigingen, Dorpsbelangen Schoonoord, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Ondernemersvereniging Schoonoord. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een MFC ruimtelijk is in te passen, of het financieel mogelijk is en of het beheer en de exploitatie te regelen zijn.

Foto: Burgemeester S.J. van Royenschool aan de Sportparklaan (foto: Google Maps).