Coevorden – Voor wie mantelzorger is van iemand met geheugenproblemen kan deze zorg soms even te veel worden. De gemeente Coevorden wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom stelt de gemeente sinds kort logeerzorg (ook wel respijtzorg genoemd) beschikbaar.

Daarvoor zijn afspraken gemaakt met Saxenburgh. De naaste van de mantelzorger kan terecht bij ouderenzorglocatie Aleida Kramer in Coevorden voor een kort verblijf. Via de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente kan de mantelzorger deze logeerzorg aanvragen.

Wethouder Joop Slomp: “We kiezen er bewust voor om deze voorziening uit de Wmo te vergoeden wat maar weinig gemeenten doen. En daarin zijn we best bijzonder. Meestal moet de financiering voor deze zorg komen uit de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg. Wij kiezen voor een laagdrempelige voorziening en zorgen er zo voor dat de logeerzorg sneller terecht komt bij inwoners die dit echt nodig hebben.”

Even op adem komen

Professionele zorgmedewerkers nemen de zorg tijdelijk over, zodat de mantelzorger even kan bijkomen. Mariëlle Schonewille, wijkmanager Saxenburgh Aleida Kramer: ‘Veel mensen vinden het lastig om de zorg van hun naaste even over te dragen. Toch zien we dat het fijn is voor mantelzorgers om op adem te komen en daarna weer met vernieuwde energie te zorgen voor hun naaste. Logeerzorg bij Aleida Kramer is er voor alle inwoners van de gemeente Coevorden met geheugenproblemen. Hiervoor is op ouderenzorglocatie Aleida Kramer in Coevorden een speciale woon-logeerruimte ingericht.”

Wie inwoner is van de gemeente Coevorden en mantelzorger kan contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Coevorden of via een casemanager, zoon/dochter, medewerker van het steunpunt mantelzorg of een praktijkondersteuner van de huisarts. Belangrijkste voorwaarde om voor de logeerzorg in aanmerking te komen is dat de gemeente overbelasting wil voorkomen of verminderen. Als dat is beoordeeld, wordt contact gelegd met Saxenburgh om te kijken wanneer er logeerplaatsen beschikbaar zijn.

Op Logeerzorg in Coevorden | Gemeente Coevorden staat meer informatie. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente, bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 140524.