De eikenprocessierups zorgt ieder jaar voor veel overlast. De gemeente is inmiddels begonnen met de bestrijding met een biologisch bacteriepreparaat. Daarmee worden bomen bespoten in gebieden waar veel overlast wordt verwacht. Het preparaat doodt alleen rupsen, het is veilig voor mensen en andere dieren.

Op deze kaart kan worden bekeken waar de bestrijding plaatsvindt. Meldingen van de eikenprocessierups kunnen worden gedaan op deze pagina, waarop veel meer informatie staat. In gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen wordt niet gespoten, evenals in het grootste deel van het buitengebied om de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden te stimuleren.

Op plekken waar niet gespoten wordt en later toch veel overlast door de rupsen ontstaat, bestrijdt de gemeente de nesten door deze weg te zuigen of weg te plukken. Om de natuurlijke vijanden van de rupsen aan te trekken, doet de gemeente ecologisch bermbeheer, herstelt biodiversiteit in bossingels en plant soorten die natuurlijke vijanden aantrekken.

Er is volgorde in prioriteiten bij het spuiten. De eerste prioriteit zijn bomen in de buurt van scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen. Prioriteit twee zijn bomen aan vastgestelde schoolroutes, forensenfietspaden en toeristische fietspaden binnen de bebouwde kom. Als derde komen bomen bij kuilvoerbulten, paardenweides en het resterend buitengebied aan de beurt.

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn bijvoorbeeld mezen (vooral koolmezen), sluipwespen en sluipvliegen, larven van gaasvliegen, het tweestippelig lieveheersbeestje en vleermuizen.

Mogelijke klachten na contact met de eikenprocessierups zijn jeuk en rode plekjes op de huid en last van de ogen. Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen tot twee weken.