Coevorden – Het monumentale pand aan de Friesestraat 9 is verkocht. Het pand komt in bezit van de eigenaren van Stadscafé Vancouver, dat reeds vele jaren op de begane grond is gevestigd.

“Dat houdt in”, aldus Han Mulder van het café, “dat we op de vertrouwde voet doorgaan met alle activiteiten. En dat is goed voor Coevorden.” In vroeger jaren was er onder meer de winkel van Diek gevestigd en had daarnaast een woonfunctie.

Aan het begin van de zeventiende eeuw (1611) verrees het pand en in 1631 werd er een verdieping geplaatst. De gevel kenmerkt zich door ornamenten in Hollandse renaissancestijl en spreuken. Eerst stond een borstbeeld van Prins Maurits op de gevel. Nadat dit beeld tijdens een restauratie was verdwenen, werd een beeld van dochter Yvette van de toenmalige eigenaar geplaatst. Het beeld van Maurits kwam later overigens wel weer boven water.

De Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden reikte in februari het predicaat ‘Monument van het jaar 2019’ uit. In 1971 werd de gevel onder leiding van Monumentenzorg gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.