Regio – Vier jaar geleden sloegen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Drenthe en de overheden in de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg de handen ineen voor een samenwerking in de Dutch TechZone (DTZ).

De onderlinge samenwerking werd hierdoor verbeterd. Belangrijke structuurversterkende initiatieven zijn sindsdien gestart en de regio werd aantrekkelijker voor (internationale) bedrijven om hier te investeren.

Samenwerking uitbouwen

Daarom vinden alle partijen het belangrijk om deze samenwerking ook in de komende vier jaren verder uit te bouwen en zij hebben dit vastgelegd in de Strategische Koers 2022-2025.

Maakindustrie en vakmanschap

De komende vier jaren wordt vol ingezet op het stimuleren van de maakindustrie en excellent vakmanschap in de Dutch TechZone. Guido Rink, wethouder Economische Zaken gemeente Emmen en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg DTZ: “We willen uitdragen dat we een regio zijn van de maakindustrie. Door te investeren in technologie, maar ook in de kwaliteit van onze maakbedrijven en in de kwaliteit van onze vakmensen willen we Dutch TechZone als belangrijk industriële hotspot nog beter op de kaart zetten. Samen bouwen we aan een economisch veerkrachtige regio en een betere wereld.”

In de afgelopen periode is samengewerkt aan noordelijke initiatieven als Chemical Cluster Emmen (als onderdeel van Chemport Europe) en de Smart Industry Hub. Ook de IT Hub, Regiocampus en het provinciale MKB-programma Ik Ben Drents Ondernemer zijn gestart. De komende jaren worden deze samenwerkingen en ontwikkelingen verder uitgebreid en wordt samengewerkt helpen we nieuwe investeringen naar de regio te halen.

Klaar voor de toekomst

De komende jaren krijgen de maakbedrijven te maken met grote uitdagingen. Energietransitie, transitie naar een circulaire economie en digitalisering van de economie bieden kansen, maar kunnen ook bedreigingen zijn voor ondernemers als ze daar onvoldoende op inspelen. Er wordt advies gegeven aan mkb’ers en starters op het gebied van ondernemerschap, innovatie en internationalisering om zich voor te bereiden op de toekomst.

Investeren in opleiding en kennis

Een ander belangrijk aandachtspunt is te investeren in opleiding en kennis. Te denken valt aan de verbetering van de doorlopende leerlijn in de techniek, om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar gekwalificeerde werknemers.

Door het middelbaar technisch onderwijs te versterken en te vernieuwen sluiten opleidingen beter aan bij de bedrijven in de regio. Ook is het belangrijk om jongeren al vroeg enthousiast te maken voor techniek. In de regio Dutch TechZone is het bedrijfsleven en onderwijs nauw verbonden met elkaar.

Goed wonen en werken

Tenslotte wordt gewerkt aan de profilering en positionering van de regio. Dutch TechZone is een innovatieve regio waar het goed wonen en werken is. Om de regio (nog) beter op de kaart te zetten wordt een marketingplan gemaakt en uitgevoerd. Daarnaast wordt een regionale acquisitiestrategie ontwikkeld.