Regio – Drenthe beschikt over uniek historisch erfgoed. Van hunebedden tot de Koloniën van Weldadigheid. Maar ook de karakteristieke boerderijen met de bijbehorende schuren en erven zijn bijzondere objecten in het Drentse landschap.

Om dit agrarisch erfgoed te behouden en te beschermen is onlangs de stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht. De stichting richt zich niet alleen op de karakteristieke ensembles van boerderijen, bijgebouwen en erven, maar ook op het Drents agrarisch cultuurlandschap. Doel is onder meer een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland in Drenthe.

Vraagstukken

In Drenthe is de historie, de invloed van de natuur en de mens nog steeds zichtbaar in het landschap. Hier gaan natuur en cultuur nog hand in hand, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is. Het leven op het platteland krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving. Daarnaast komen er grote vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van energietransitie, aanpassing van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Opgaven die ook gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe en het agrarisch erfgoed.

Werkgroepen

De stichting wil zich graag inzetten voor het behoud van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het erfgoed op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons. Daarbij werkt de stichting samen met diverse partners, waaronder Het Drentse Landschap. Tevens initieert de stichting diverse werkgroepen met vele vrijwilligers, zoals de werkgroep boerenerven. Deze werkgroep wil bewoners ondersteunen in het laten inpassen van boerenerven in het ingetogen en sobere Drentse landschap. De projecten en initiatieven worden gedeeld via het digitale platform (www.drentsagrarischerfgoed.nl). Ook kunnen belangstellenden hier terecht voor informatie en vragen over het Drents agrarisch erfgoed, zoals de subsidiemogelijkheid uit het Boerderijenfonds het komend jaar. Daarnaast geeft de stichting voorlichting door middel van bijeenkomsten en publicaties.

Foto: Anneke Bloema.