De gemeente gaat ook dit jaar tijdens de Coevorder Sportweek van 16 tot en met 22 september sporthelden in het zonnetje zetten. Daarvoor is wel de medewerking van inwoners van de gemeente nodig. Vrijwilligers die zich met tomeloze energie inzetten voor hun sport- of buurtvereniging zijn onmisbaar. Zij verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Tijdens de Coevorder Sportweek staat er weer van alles te gebeuren als startmoment voor het sport- en beweegjaar, waaronder de aandacht voor de sporthelden.

Richtlijnen voor sporthelden

Richtlijnen zijn: de genomineerde is actief betrokken bij een vereniging in de gemeente Coevorden; de genomineerde moet een positieve impact hebben (gehad) op de vereniging, de leden of de omgeving; de genomineerde moet een jaar of langer actief zijn binnen de vereniging (er kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld als iemand in korte tijd een grote impact heeft gemaakt); het verrichten van meer vrijwilligerstaken is een pre, maar als iemand zich jarenlang voor één taak inzet verdient dat ook waardering; het bestuur van de desbetreffende club/vereniging dient op de hoogte te zijn van en instemmen met de nominatie.

Nomineren

Kent u zo’n vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Stuur voor vrijdag 5 juli een e-mail naar communicatie@coevorden.nl. Vermeld in dat bericht in ieder geval: de naam van de sportheld, de club waarvoor de vrijwilliger actief is (geweest), de beschrijving van de vrijwilligerstaken binnen de club, de reden waarom de sportheld het verdient om verrast te worden en tot slot het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Mochten er veel aanmeldingen binnenkomen, dan kan het zijn dat er een keuze moet worden gemaakt.