Coevorden – Tijdens een bezoek aan Auschwitz ontdekt Paul Glaser in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam. Dit is voor hem het moment om het familiegeheim te onthullen; het verzwegen lot van tante Roosje.

Het is dinsdag 24 maart vijf jaar geleden dat de ‘Vrienden van de Synagoge Coevorden’ werd opgericht en dit lustrum wordt herdacht en gevierd met een multimediale presentatie (foto’s, filmclips, brieffragmenten, vertelling) door Paul Glaser. Hij brengt op deze manier het schokkende, ontroerende en meeslepende verhaal van zijn tante tot leven. Een uitzonderlijk en waargebeurd verhaal dat je raakt in het diepst van je ziel en dat laat zien dat een scherp onderscheid tussen goed en fout in de oorlog niet bestaat. Deze geschiedenis mag niet geheim blijven.

Paul Glaser is geboren in 1947, dus net na de Tweede Wereldoorlog. Hij groeide op in Maastricht. Hij was werkzaam in bestuurlijke functies in de gezondheidszorg en het onderwijs en tijdens een conferentie van ziekenhuisdirecteuren bracht hij met zijn vrouw en collega’s een bezoek aan Auschwitz. Hij voelde er niets voor om mee te gaan, hij voelde zich een ramptoerist. Na de ontdekking van de koffer met de naam Glaser besloot hij zijn familiegeschiedenis te onthullen. Hij ging op zoek naar zijn identiteit en zijn tante Roosje, die de oorlog had overleefd. Zijn boek verscheen in 2010.

Roosje Glaser was een jonge Joodse vrouw uit Den Bosch die als danslerares werkte. Zij danste in onder meer in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. In de oorlog brak voor Roosje aan levensgevaarlijk bestaan aan. Haar eigen man verraadde haar en zij kwam terecht in diverse concentratiekampen, waaronder Auschwitz. Zij probeerde toch de regie over haar eigen leven te houden. Om te overleven leerde zij SS’ers dansen en overleefde met lef de oorlog. Glaser vertelt over het leven van zijn tante, maar ook zijn eigen beleving wat betreft zijn familiegeschiedenis. Zijn Joodse afkomst was eerst een geheim in de familie, Glaser werd zelfs katholiek opgevoed. Na afloop van zijn lezing is er gelegenheid om het boek te kopen.

De viering in de synagoge begint om 19.30 uur. De entree is gratis. Aanmelden kan via info@synagoge-coevorden.nl.