Dalen – De werkgroep ‘Zorg voor elkaar’, geformeerd naar aanleiding van de Dorpsvisie Dalen, presenteerde donderdagavond in woonzorgcentrum Selkersgoorn het zorgboekje ‘Zorg voor elkaar’. De werkgroep zorgde voor een compleet overzicht van alle zorgorganisaties en recreatieve activiteiten in Dalen.

Ieneke Bouwers, kartrekker van de werkgroep, belichtte de totstandkoming van het boekje. Huisarts Frans Fonville, kaderhuisarts met aandachtsgebied ouderenzorg, zei het van belang te vinden dat ouderen in de toekomst leven en zich inspannen om zo gezond mogelijk te blijven. “Je hoeft niet te gauw te denken ‘Ach het hoort erbij’. Het zorgboekje kan daarin een belangrijke rol vervullen.”

Harry Lamberts legde een verband met de Dorpsvisie en hij complimenteerde de werkgroep met het uitbrengen van dit boekje. Joop Brink sprak als wethouder van het sociale domein waardering uit voor de werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ en speciaal voor het uitbrengen van het boekje waardoor mensen in staat worden gesteld om de weg te vinden in de wereld van zorg en preventie.
Na afloop van het officiële deel van de avond werd er nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Bron en foto’s: Samen Dalen.