Coevorden – “De stedenband met Brest is in een ander daglicht komen te staan dan voorheen. Het bevorderen van de continuïteit van het vreedzame protest is nu het uitgangspunt voor het handelingsperspectief. Tot nader order zijn de contacten met het stadsbestuur van Brest opgeschort”, zo schrijft het college in een brief aan de raad over de stedenband Coevorden-Belarus. De brief komt aan de orde in de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 11 mei.

Wel vindt het college, dat Coevorden als partnerstad een rol kan vervullen door morele steun te verlenen en zet daarbij in op vijf concrete initiatieven.

Vrouwendag

Een ervan is reeds gerealiseerd. In Coevorden was er op zondag 7 maart aandacht voor de internationale vrouwendag. In de live-uitzending (hoofdfoto) was een speciaal moment ingericht voor steun aan de vrouwen uit Belarus. Zij speelden en spelen een belangrijke rol in de protesten in Wit-Rusland. De gemeente maakte in samenwerking met Vrouwendag Coevorden een video waarin vrouwen uit Coevorden vrouwen uit Brest een hart onder de riem steken (zie het filmpje onderaan dit artikel).

Lezing

Een tweede initiatief kan zijn, dat er online een lezing wordt gehouden over de situatie in Belarus, eventueel in combinatie met een tentoonstelling). Het idee is om vrouwelijke sprekers uit te nodigen om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Als fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, kan dat worden gecombineerd met een schrijfavond. Een geschikt moment zou de Internationale Dag van de Democratie op woensdag 15 september 2021) kunnen zijn.

Verbinding

Elk raadslid zou zich kunnen verbinden aan een politieke gevangene uit Brest en contact kunnen leggen door het sturen van een brief. De contactgegevens van de gevangenen in Brest zijn bekend en er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. Er zijn daarover contacten met Amnesty en Libereco.

Herkenningspunt

Een ander voorgesteld initiatief is het realiseren van een herkenningspunt in de gemeente dat symbool staat voor de verbinding met Brest en de solidariteit met de inwoners. “Hierbij kan gedacht worden aan het vernoemen van een plek in de gemeente”, schrijft het college.

Veilig

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat activisten uit Belarus zich veilig voelen. Er is contact gelegd met Shelter City in Groningen, een internationaal project voor de opvang van mensenrechtenactivisten; diverse Nederlandse steden bieden opvangplekken voor enkele maanden aan.