Sleen/Coevorden – De raadsleden buigen zich aanstaande dinsdag in de commissievergadering over het collegevoorstel voor Paardensportcentrum Sleen. Het college stelt voor om 75.000 euro, exclusief btw, beschikbaar te stellen voor noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het paardensportcentrum.

Ondanks gesprekken over de verplaatsing van de manege om woningbouw mogelijk te maken en de paardensport te behouden, heeft de huurder de huur opgezegd per 1 mei 2024 tot verrassing van de gemeente en de gesprekspartners. Dit zou zijn vanwege de staat van onderhoud en omdat de huurder andere wegen zou willen inslaan.

“Dit nieuws had veel impact op Sleen en omgeving. Het paardensportcentrum is een begrip in de regio en heeft meer dan alleen een sportfunctie. Het is een plek waar veel mensen bij elkaar komen, waar sociale contacten worden opgebouwd en worden onderhouden. Concreet betekende dit dat er driehonderd kinderen een andere plek moesten zoeken voor hun lessen”, zo schrijft het college.

“Hoewel het hebben van een manege niet tot de kerntaken behoort van onze gemeente willen wij toch onze verantwoordelijkheid nemen ten behoeve van het behoud van de paardensport in Sleen”, aldus het college. De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest met alle betrokkenen en is intentie uitgesproken om een doorstart mogelijk te maken. Een aantal ondernemers en liefhebbers van de paardensport is opgestaan en zet er samen de schouders onder. Er is een nieuwe stichting opgericht, Stichting Paardensportcentrum Sleen. Die neemt vooralsnog de exploitatie van de manege op zich. Daarvoor dienen wel herstel- en onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

Vanuit het beleid ‘Samen voor een Gezonder Coevorden’ is het doel om zoveel mogelijk inwoners in beweging te brengen en te houden en aanbieders te ondersteunen in hun vitaliteit. Daarom stelt het college voor het bedrag beschikbaar te stellen en voegt eraan toe: “De gesprekken over de toekomst en verplaatsing van de manege om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, zullen worden voortgezet met Stichting Paardensportcentrum Sleen.”