Coevorden – Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden heeft de portefeuilles opnieuw verdeeld en is daarmee klaar voor de tweede helft van de bestuursperiode. Aanleiding voor het herverdelen van de taken is de komst van wethouder Steven Stegen als opvolger van Jan Zwiers.

Locoburgemeester

Alle wethouders kunnen optreden als locoburgemeester. Dit gebeurt in een volgorde die het college zelf bepaalt. Wethouder Jeroen Huizing wordt eerste locoburgemeester, wethouder Joop Brink en wethouder Steven Stegen zijn respectievelijk tweede en derde locoburgemeester.

Aandachtsgebieden

Steven Stegen neemt voor het overgrote deel de taken van zijn voorganger over. Dit zijn de portefeuilles financiën, economie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme en wonen en leefbaarheid. Daaronder vallen ook de onderwerpen vitale vakantieparken, de ontwikkeling van de binnenstad Coevorden en vastgoed. Ten opzichte van het bestuursprogramma 2018 was er behoefte om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen helder vast te leggen.

Handhaving en jeugdhulp

Het college heeft ook gekeken naar de balans en zwaarte in de verschillende portefeuilles. Als gevolg van de toenemende werkzaamheden rond het thema energie en klimaat draagt wethouder Huizing de portefeuille-onderdelen handhaving en jeugdhulp over aan respectievelijk burgemeester Bouwmeester en wethouder Brink. Zo is er een duidelijke scheidslijn tussen de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening (Huizing) en handhaving (Bouwmeester). De jeugdhulp past naadloos in de portefeuille van wethouder Brink. De overige onderdelen van onderwijs en jeugd blijven in de portefeuille van wethouder Huizing.

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het college van B&W is te vinden op www.coevorden.nl/bestuur.

Foto: De nieuwe wethouder Steven Stegen (©Esselien de Groot).