Coevorden – Het college van burgemeester en wethouders presenteerde zojuist de begroting van een financieel gezonde gemeente. “Een compliment waard”, aldus burgemeester Renze Bergsma. “Het is best bijzonder om als nieuwe burgemeester aan het einde van het begrotingsproces in te stappen.”

Bergsma: “Het is niet alleen een sluitende begroting, maar ook is er ruimte voor wat extra ambities. In het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen is deze begroting een mooie basis.”

Lokale lastendruk

De inwoners van de gemeente Coevorden gaan enkele euro’s per jaar minder betalen voor onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing. “De WOZ-waarde is behoorlijk gestegen”, aldus wethouder Steven Stegen. De lokale lastendruk stijgt met 1,4 procent voor inflatie. Daarna hebben wij gekeken naar de opbrengst, die nodig is voor de gemeente. Dat heeft erin geresulteerd, dat er een lichte daling is van het totaalbedrag.”

Ambities

Er zijn diverse ambities. Stegen: “Dat is onder andere de Dutch TechZone, die wij willen verlengen. Daarvoor is jaarlijks 36.000 euro, 1 euro per inwoner, beschikbaar. De gemeenteraad is aflopen week akkoord gegaan met 6 ton cofinanciering voor de binnenstad. Daarnaast speelt natuurlijk de woonvisie een grote rol. Die komt in december in de gemeenteraad.“

Via een vragenlijst werd aan inwoners gevraagd wat hun woonwensen zijn. Daarop zijn desgevraagd inmiddels al zo’n zeshonderd reacties binnen. Bij de nieuwbouw van woningen gaat het zowel om uitbreiding als inbreiding. Het laatste begrip betekent het bouwen op vrije plekken in bestaande wijken en dorpen. Woningbouw bestaat uit drie elementen: ruimte maken, leefbaarheid en stenen stapelen.

Andere programma’s als kansrijk opgroeien, het doorbreken van generatiearmoede, de ontwikkeling van de binnenstad en het vitaler maken van vakantieparken, gaan onverminderd door. Daarnaast is er geld om te werken aan onder meer duurzaamheid, het uitwerken van de nieuwe woonvisie, de nieuwbouw van De Nieuwe Veste, Holwert-Midden, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de mogelijke realisatie van een MFA in Schoonoord. “Daarnaast”, aldus wethouder Jeroen Huizing, “wordt ingezet op het creëren van een veiliger schoolomgeving mits de scholen werken aan het Drents Verkeersveiligheidslabel.”

Schoonoord

In Schoonoord is de sporthal zeker aan een opknapbeurt toe. Tegelijkertijd is het streven erop gericht om de twee basisscholen onder één dak te krijgen. Een MFA (multifunctionele accommodatie) speelt hierin een rol. Concrete plannen zijn er nog niet, al hebben de scholen de meeste haast bij de toekomstplannen. Ook wordt gekeken naar de positie van het bestaande dorpshuis.

Sport en gezondheid

Een ander speerpunt is ook sport en gezondheid. “Beide thema’s zijn bij elkaar gebracht, waarin preventie eveneens van belangrijk is. Daar blijven we op inzetten”, beloofde wethouder Joop Brink.

Bijzonder jaar

In 2022 is Coevorden nog Culturele gemeente van Drenthe met prachtige evenementen en activiteiten. Aandacht is er voor het rampjaar 1672 en één van de hoogtepunten is het vieren van het 350 jaar ontzet van Coevorden.

De gemeente staat er financieel dus goed voor. “Dit komt”, aldus het college, “door het voorzichtige begroten, het blijven toevoegen aan de reserves en de hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Er wordt zoals ook in de afgelopen jaren twee miljoen aan de algemene reserve toegevoegd. In de toekomst kan deze reserve ingezet worden om nieuwe ambities en ontwikkelingen te kunnen realiseren.