Coevorden – De Regenboogweek gaat weer plaatsvinden in Coevorden met tal van activiteiten dankzij het Diversiteitsplatform en vele andere organisaties. Het Diversiteitsplatform werd in 2017 opgericht toen Coevorden Regenbooggemeente werd en bestaat uit leden van raadsfracties, Jongerenraad Coevorden, het COC en maatschappelijke organisaties. Het platform adviseert de gemeente over diversiteit, discriminatie en acceptatie en doet voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken.

Regenboogweek – vlaggenzee

In de Regenboogweek is er extra aandacht aan LHBTIQ+ acceptatie. Het is de bedoeling zoveel mogelijk regenboogvlaggen te laten wapperen. Hiervoor zijn een aantal regenboogvlaggen beschikbaar. Organisaties (zoals scholen, sportverenigingen, dorpshuizen, ondernemers, woon-/zorgcentra) kunnen meedoen aan de vlaggenzee. Aanvragen van een regenboogvlag kan bij het Diversiteitsplatform Coevorden via diversiteitsplatform@coevorden.nl.

Driehoeksborden ‘Gezichten kleuren’

Vanuit het Diversiteitsplatform zijn verschillende mensen op de foto gezet voor driehoeksborden met de tekst ‘Ik beken kleur”. Hiermee laten ze zien dat ze achter de activiteiten staan voor het vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit, dat je jezelf mag zijn en dat iedereen het recht heeft om gelijk behandeld te worden.

Expositie ‘The naked truth’

Op zaterdag 7 oktober om 13.00 uur opent Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, een expositie aan de Sallandsestraat 7. De foto’s op de expositie ‘The naked truth’ komen uit het boek #NietGayGenoeg – de Naakte Waarheid – The Naked Truth. Dit is een project van Stichting LGBT Asylum Support. Kortekaas staat met zijn stichting LHBTI-vluchtelingen bij die door de Nederlandse overheid worden afgewezen omdat ze ‘niet gay genoeg’ zijn. Deze mensen zijn gevlucht voor een intolerante cultuur in hun land van afkomst. In Nederland moeten zij praten over hun ware gevoelens. Aan een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en een tolk moeten ze uitleggen waarom ze asiel aanvragen. Als dat niet lukt, is er veel menselijk leed en zijn er jarenlange procedures. Mona van den Berg fotografeerde 28 LHBTI’ers die in Nederland asiel zochten vanwege hun seksuele of genderidentiteit. Van al deze mensen werd de asielaanvraag afgewezen door de IND. Naast hun foto, is ook hun levensverhaal in het boek te vinden. Het boek is te koop in de expositieruimte en de boekhandel. De expositie is geopend op zaterdag 7, donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

Lezing in drie bedrijven

Theo van der Meer houdt op maandag 9 oktober een lezing in drie bedrijven in het synagoge-museum aan de Kerkstraat 36 in Coevorden. De inloop is vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis, eveneens een kop koffie/thee.

De emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen in Nederland wordt vaak als een naoorlogs verschijnsel getypeerd. Feitelijk is wie we vandaag de dag zijn de uitkomst van een reeks van historische processen die al enkele honderden jaren geleden begonnen zijn in een wisselwerking van onderdrukking en verzet. Theo van der Meer (1950) heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd maar heeft zich vooral beziggehouden met de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland.

De lezing is georganiseerd door de Historische Vereniging Coevorden in samenwerking met de bibliotheek en Diversiteitsplatform Coevorden.

Sing-a-long Ja zuster, nee zuster

Iedereen is welkom om op woensdag 11 oktober mee te zingen met de komische Nederlandse musical ‘Ja zuster, nee zuster’. In deze musical is het een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia tot de strijd tussen buurman Boordevol en zuster Klivia losbarst. Een strijd die behoorlijk uit de hand dreigt te lopen als inbreker Gerrit in het rusthuis mag blijven nu hij beloofd heeft zijn leven te beteren. ‘Ja zuster, nee zuster’ was tussen 1966 en 1968 een televisieserie, geschreven door Annie M.G. Schmidt, de beroemde kinderboekenschrijfster die zich afzette tegen burgerlijkheid. De sing-a-long vindt plaats in Theater Hofpoort aan Kasteel 1 en begint om 20.15 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is gratis.

Regenboogpubquiz

In Stadscafé Vancouver aan de Friesestraat 9 wordt op donderdag 12 oktober een Regenboogpubquiz (inclusief karaoke) gehouden. Jarno Kikkert voelt de teams op ludieke wijze aan de tand. Naast algemene kennisvragen komen ook LHBTIQIA+-vragen aan de orde. Het motto is: gezelligheid en lachen is belangrijker dan winnen. De pubquiz start om 20.30 uur, de inloop is vanaf 20.00 uur. Deelname kost 15 euro per team. Inschrijven kan via diversiteitsplatform@coevorden.nl. Let op: vol = vol. Het is leuk als de deelnemers verkleed komen, maar het is geen verplichting. Wie tevoren bij Stadscafé Vancouver wil dineren, dient rechtstreeks bij het café te reserveren.

Regenboogspelen

De Buurtsportcoaches Gezond Coevorden houdt donderdag 12 oktober de Rainbowgames voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Er zijn tien spellen en opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Wie de meeste punten scoort, wint de regenboogbal. De spellen vinden plaats van 15.30 tot 16.30 uur op het basketbalveld in het park in de Ballast.

Film ‘We are here’

In Theater Hofpoort draait vrijdag 13 oktober de film ‘We are here’ voor de bovenbouw voor het voortgezet onderwijs. Er zijn twee voorstellingen: om 10.00 en 13.00 uur. Drie jonge acteurs vertellen over hun (autobiografische) verhaal over universele thema’s als liefde, vriendschap en zelfacceptatie. Mher, Ezra en Mats zijn hartsvrienden. Ze bespreken alles met elkaar. Mher zit ermee dat hij niet uit de kast kan komen bij zijn familie vanwege de culturele achtergrond. Met deze film wil het theatergezelschap de angst wegnemen van leerlingen als het gaat over hoe er naar gender, homoseksualiteit of de queercommunity wordt gekeken.

Lichtkunstproject Arsenaal

Er is een Regenboogprojectie beschikbaar gesteld door de lichtkunstenaars van LUNA Collectieve. Die is te zien van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

Voorlichtingen Preventiemenu

De voorlichtingen ‘iedereen is anders’ en ‘discriminatie’ zijn voor het schooljaar 2023-2024 ingepland binnen het Preventiemenu Gezond Coevorden voor de basisscholen. De voorlichting ‘iedereen is anders’ wordt verzorgd door de jongerenwerker/ buurtsportcoach van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de voorlichting ‘discriminatie’ wordt verzorgd door Meldpunt Discriminatie Drenthe. In de Regenboogweek wordt de voorlichting ‘iedereen is anders’ door de jongerenwerkers/buurtsportcoaches van Maatschappelijk Welzijn Coevorden ingepland voor de brugklassers van De Nieuwe Veste.

Paarse vrijdag 8 december

De voorstelling ‘Tussen de lakens’ (18+) van Daphne Gakes is te zien op Paarse Vrijdag, vrijdag 8 december, in Theater Hofpoort. Gezonde seks helpt tegen stress, je gaat er jonger van uitzien, je krijgt een positiever zelfbeeld en het geeft een gevoel van sociale inclusie. ‘Tussen de Lakens’ opent het gesprek over intimiteit, overgave, verbinding, blokkades, sensualiteit en verleiden. Deze voorstelling begint om 20.15 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via deze link.