Coevorden/Oosterhesselen – Harm Jan Lesschen en Herman Meijer presenteerden maandagochtend in de raadzaal hun boek ‘De Canon van Klenckerheugte’. Burgemeester Bert Bouwmeester kreeg het eerste exemplaar van het fraaie boekwerk uit handen van Lesschen. In deze canon staat de historie van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen verwoord in vijftig onderwerpen.

Afgelopen vrijdag bestond de historische vereniging Klenckerheugte, actief in dit gebied, twintig jaar. De vereniging telt ruim zevenhonderd leden. Door de coronaperikelen werd aan het lustrum geen verdere ruchtbaarheid gegeven en moest dit boek in zeer beperkte kring worden overhandigd. De trots van de schrijvers van het boek was er niet minder om. Voorzitter Lucas Zwaan van de historische vereniging was ook present tijdens de uitreiking.

Aanpoten

Het was een heel karwei om het boek te laten verschijnen. Met name het laatste halfjaar was het aanpoten. “We hadden het redactiewerk, er moesten teksten worden geredigeerd om de eenheid in het boek te bewaren. We hadden zo’n tien gastschrijvers. Sommigen waren zo enthousiast, dat het maximumaantal woorden fors werd overschreden”, lacht Lesschen. Een aantal verhalen verschijnt in originele vorm in het kwartaalblad.

Initiatief

Het boek telt meer dan 260 pagina’s en er zijn zo’n 500 afbeeldingen opgenomen. Bij het vijftienjarig bestaan van De Klenckerheugte vatten Harm Jan Lesschen en plaatsgenoot Ger de Leeuw het plan op voor het schrijven van een canon. De Leeuw was historicus en voormalig waarnemend directeur van het Drents Museum. Bestuurslid Herman Meijer sloot zich bij het initiatief aan en zo togen zij aan het werk. Helaas overleed De Leeuw in 2018. Tijdens de bijeenkomst van vanochtend werd speciaal zijn naam genoemd als mede-initiatiefnemer.

Het was een hele klus om het boek, uitgegeven door Uitgeverij Drenthe, te maken. Lesschen en Meijer namen een groot deel van het boek voor hun rekening en bij een aantal onderwerpen werden auteurs gezocht, die vanuit hun eigen vakgebied of andere activiteiten kennis van zaken hebben en/of al verhalen schreven voor het kwartaalblad van De Klenckerheugte.

Gratis voor (toekomstige) leden

Het fraaie boek is gedrukt in een oplage van duizend stuks. De huishoudens, die lid zijn van de vereniging, krijgen het boek gratis. Wie voor minimaal twee jaar lid wordt van de vereniging krijgt het boek eveneens cadeau. Een sponsor nam reeds honderd boeken af. “De resterende tweehonderd exemplaren”, aldus Lesschen, “gaat in de losse verkoop. De prijs is 25 euro.”

Lid worden of bestellen

Het lidmaatschap van de vereniging kost 18 euro per jaar. Aanmelden als lid kan bij Herman Meijer via telefoonnummer 06-10727779 of e-mail: hermannesmeijer@gmail.com. Wie alleen het boek wil kopen, kan contact opnemen met Lammie Kuipers, 06-23695822 of egbertenlammie1952@gmail.com.

Schrijvers

Van de vijftig verhalen namen Lesschen en Meijer er maar liefst 33 voor hun rekening. De gastschrijvers waren Kees van Dijk en Henny Kuipers, Ineke den Hollander, Anja Verbers, Bernhard Hanskamp, Gerrit Hegen, Roelie Lubbers, Hans Katerberg, Jan Pier Cleveringa, Hans Jalvingh, Annemiek Meijer en Jans Kelder.

Onderwerpen

Onderwerpen zijn onder meer sporen in het landschap, het ontstaan en de ontwikkeling van de dorp, havezate De Klencke, landgoed De Klencke, rechtspraak, de oorlogen, veranderingen in het landschap, zuivel en graan, de kerk en toren van Oosterhesselen, onderwijs, religie, het culturele leven en de taol van Hesseln.

Eerder verschenen boeken

De historische vereniging zorgde reeds eerder voor een aantal boeken. Zo verschenen boeken over de schilder Berend Hoving, een boek met oude ansichtkaarten van Oosterhesselen (voorzien van ook de huidige situaties) en een boek over 800 jaar Zwinderen. “Daarnaast”, aldus Lesschen, “hebben we met alle vijf historische verenigingen in de gemeente gezorgd voor het boek ‘Van grenssteen tot kunstwerk’, dat in 2012 verscheen.