Dalen – In januari 2020 werd gestart met buitenschoolse sportclinic, maar daaraan kwam een abrupt einde door het coronavirus. De draad wordt nu weer opgepakt: na de herfstvakantie gaan de buitenschoolse sportclinics weer van start. Het doel is om het bewegen onder jongeren op een laagdrempelige manier te stimuleren.

Na een enthousiast gesprek met gymdocent Guus Eggen, jongerenwerkers Youri Vendrig en Patrick Ridderbos, locatiemanager Karin Schnoing en de organisatie van de clinics is gekomen tot een programma.

Afgelopen week was de aftrap van de sportclinics tijdens de gymnastieklessen, waarbij voetbal, gymnastiek, judo, tennis, hardlopen en volleybal aan bod kwamen. De kinderen waren vooraf ingedeeld voor deze zes sporten.

De sportclinics zijn elke donderdag. Deelname is gratis. Elke tak van sport zorgt voor drie opeenvolgende clinics. Aanmelding kan via sportclinicsdalen@gmail.com. De eerste sport die op het programma staat is gymnastiek. Die clinics vinden plaats op donderdag 22 en 29 oktober en 5 november.