Coevorden – ‘Verbindend besturen’ is al enige jaren het motto van het college, terwijl het raadsakkoord de titel ‘Samen levend’ heeft.

De laatste jaren heeft het college de banden met de verenigingen van plaatselijk belang en de verenigingen nauwer aangehaald.

“Maar”, aldus wethouder Joop Brink dinsdagmiddag bij de presentatie van de gemeentelijke begroting, “er zijn inwoners die afhaken. Wij moeten daarom nog betere maatjes worden met individuele inwoners en groepen van inwoners. Wij willen de contacten graag uitbreiden.”