Dalen – Het echtpaar Jan Hooge (84) en Gina Hooge-Brinkman (79) is morgen, woensdag 10 april, zestig jaar getrouwd. Ter gelegenheid daarvan bracht burgemeester Renze Bergsma het paar vanmiddag een bezoek. Een feestje met onder andere familie en buren staat nog op stapel.

Sinds bijna zeven jaar wonen zij in hartje Dalen. Daarvoor woonden zij jarenlang in een woning nabij de spoorwegovergang in de Reindersdijk. Jan uit Aalden en Gina uit Oosterhesselen leerden elkaar kennen tijdens een dansavond in zaal Welgelegen bij de Oosterhesselerbrug, thans bekend als Wachtum Amore. Het paar trouwde in Oosterhesselen. Zij werden in de echt verbonden door burgemeester Hofstee Holtrop, destijds burgemeester van Oosterhesselen en later van Coevorden.

Van schilder naar bode

Jan Hooge was destijds huisschilder bij een bedrijf in Oosterhesselen. Zijn vrouw werkte veelal bij anderen thuis, deed naaiwerk en zorgde voor het huishouden en hun twee zoons en een dochter. “Ik ben een echte moederkloek en dat zet zich voort bij de vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen”, zegt Gina met trots.

Het echtpaar woonde kortstondig in Oosterhesselen. “Ik behaalde mijn vakdiploma’s. Het was de bedoeling dat we een schildersbedrijf zouden overnemen, maar dat is er niet van gekomen.” Toen zij anderhalf jaar in Oosterhesselen woonden, verhuisden zij naar Zwinderen. Daar ging Jan aan de slag bij een schildersbedrijf. “In bepaalde periodes was het heel rustig en belandde ik in de WW. Ik voelde me buitenspel staan. Toen vroeg de voormalige gemeente Dalen een schilder in vaste dienst. In die tijd had de gemeente zelf huurwoningen in bezit. Ik werd uitgenodigd bij het college en mijn benoeming werd bevestigd door de gemeenteraad”, waarmee Hooge een beeld schetst van de gang van zaken in die tijd. Het paar verhuisde naar Dalen. Op een perceel aan de Reindersdijk verrezen twee woningen: de ene van het echtpaar Hooge en de andere van een collega van Jan.

“In Dalen was toen burgemeester Fontein, gevolgd door Opstelten, Hoffscholte, Meerburg en kort voor de herindeling in 1998 Van der Wende.” Jan vervolgt:”In 1976 verkocht de gemeente de woningen aan woningstichting Interpares. Ik kon eventueel mee naar Interpares, maar ik bleef bij de gemeente en werd bode. Later kwam de VVV erbij. Het was een drukke tijd en hij concludeert: “Hoe drukker je het hebt, hoe beter je in je vel zit.” Over huwelijken gesproken vertelt Jan lachend: “Als bode mocht ik de toekomstige echtpaar ‘naar het schavot’ brengen om in de echt te worden verbonden.”

Wat betreft Opstelten heeft Hooge nog een mooi verhaal: “Dalen vierde in 1976 toen Opstelten burgemeester werd. Hij kreeg de mannen zover om hun snor te laten staan onder het motto ‘Het zit wel snor in Dalen’. Op de slotdag kon iedereen terecht in de feesttent om de snor te laten verwijderen.”

Veel vrijwilligerswerk

Jan en Gina werden al snel bekende verschijningen in Dalen. Wat hen aansprak was, dat Dalen van alles één heeft: één basisschool, één kerk en één voetbalvereniging. Jan sloot zich aan bij Volharding in Dalen, waarbij hij ook nog deel uitmaakte van dweilorkest De Liefhebbers. “Meteen kwam ik ook in de oudercommissie van de school. Iedere nieuwe inwoner werd benaderd, omdat de school anders geen vrijwilligers kunnen vinden”, glimlacht Jan. Ook Volksvermaken en het Oranjecomité wisten het paar te vinden. Bovendien was Jan actief in de Daoler Tuun. Ook De Spinde en museummolen Jan Pol hadden de aandacht van het echtpaar. Jan kreeg voor al zijn vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding. Tijdens het honderdjarig bestaan Volharding afgelopen jaar werd hij in het zonnetje gezet omdat hij 75 jaar lidmaatschap van muziekverenigingen volmaakte.