Dalen – Afgelopen donderdag waren er zo’n honderd belangstellenden uit Dalen aanwezig op de informatieavond van werkgroep Duurzaam Dalen. Het onderwerp was het aardgasvrij maken van het dorp. Dalen doet mee aan een landelijke pilot en daarvoor is een bedrag van 3.443.122 euro beschikbaar vanuit het rijk. Ook de inloopbijeenkomst van vrijdagochtend is goed bezocht.

Maatregelen

Het subsidiegeld is bedoeld om inwoners van Dalen aan te moedigen maatregelen te treffen om van het aardgas af te komen. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te worden van het energiegebruik, woningen goed te isoleren en warmtepompen te plaatsen. Ook een kleinschalige gezamenlijke warmteoplossing, zoals een collectieve warmtepomp is mogelijk. Het gebruik van groen gas of groene waterstof ter vervanging van aardgas is vooral voor bepaalde woningen ook één van de mogelijke oplossingen.

Voorzitter Folkert Sinnema van de werkgroep Aardgasvrij Dalen opende het programma als kick-off van de pilot. “Dalen wil in 2040 energieneutraal zijn. De werkgroep Duurzaam Dalen, onderdeel van Dorpsbelangen Dalen, en de gemeente Coevorden dienden gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die werd dus toegekend voor de pilot Proeftuin Aardgasvrije Wijk. De gemeente Coevorden is een van de 66 gemeenten, die hieraan meedoen.”

Na een toespraak van voorzitter Harry Lamberts van Dorpsbelangen Dalen en een presentatie van Willy Heijnen als kartrekker van de werkgroep Duurzaam Dalen was het woord aan wethouder Jeroen Huizing. Hij reikte symbolisch de ‘Extra Stimuleringsbijdrage’ uit aan Jan en Lucy Kerssies.

Spelregels

Er gelden enkele spelregels om een aanmerking te komen voor een subsidie. Folkert Sinnema vertelt: “We willen met z’n allen van de fossiele brandstoffen af. De geld wordt beheerd door de gemeente Coevorden. Alleen inwoners binnen de bebouwde kom van Dalen kunnen er gebruik van maken. Zij moeten allereerst zelf hun investeringen doen en kunnen daarvoor zelf een installateur kiezen. Wij kunnen wel helpen met een betalingsregeling, waarna zij via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een beroep kunnen doen op de ISDE-subsidie.” Deze afkorting staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Folkert vervolgt: “De beschikking komen bij ons terug en kan tot uitbetaling worden overgegaan. Als de pilot goed verloopt, wordt die uitgerold naar andere gebieden.”

De peildatum is overigens maart 2022. Wie na die tijd investeringen heeft gedaan, kan een beroep doen op de subsidie.

Sinnema stelt, dat de reacties vanuit de zaal overwegend positief waren. “Daarbij gaf Jan Kerssies zijn positieve ervaringen weer als een ware ambassadeur voor het project”, aldus Sinnema.

Meer informatie?

Wie meer wil weten, kan mailen naar info@aardgasvrijdalen.nl. Langs deze weg kan ook een gesprek met een energiecoach worden aangevraagd om de mogelijkheden te bekijken. Een van de energiecoaches is Jan Bandsma uit Dalen. “We maken dan een afspraak en maken een rapport op, zodat duidelijk wordt wat we kunnen doen.”

Hoofdfoto: wethouder Jeroen Huizing reikt de cheque uit aan Jan en Lucy Kerssies. Foto’s: Werkgroep Duurzaam Dalen.