Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een eigenaar van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

Drenthe

Landbouwbedrijven in de noordelijke provincies hebben vaker een bedrijfsopvolger dan in het zuiden des lands. In Drenthe is dat 68 procent bij de melkveebedrijven en 42 procent bij de akkerbouwbedrijven.

Landelijk

Vooral bij kleine en zeer kleine bedrijven was er vaak geen opvolger. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een bedrijfsopvolger is. In 2020 waren er ruim 52.000 landbouwbedrijven, waarvan ruim 27.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hadden er ongeveer 11.000 een bedrijfsopvolger. Op grote en middelgrote bedrijven is er meestal een opvolger: van de grote bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had 70 procent in 2020 een bedrijfsopvolger, bij middelgrote bedrijven was dit bijna 50 procent. De animo voor bedrijfsovername is het grootst bij melkveebedrijven.

Het complete bericht is hier te lezen.