Noord-Sleen – De inspiratieavond in het kader van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022 in zaal Wielens in Noord-Sleen is uitermate goed bezocht. Uit stad en dorpen waren vele vertegenwoordigers aanwezig.

Ideeën vliegen over tafel

De ideeën vlogen over tafel en er werd driftig gepend om gedachten te spuien. Dat geeft een goede aanzet voor het ontwikkelen van een stevig programma. Duidelijk werd wel, dat stad en dorpen graag samen optrekken en dat er een programma moet zijn voor alle leeftijdscategorieën.

Quintus Querido, inmiddels heel bekend van het muzikale theaterspektakel De Toorn van Thunaer, opende de avond met passende woorden.

Wethouder Jeroen Huizing sprak daarna enige inspirerende woorden voor de inwoners van de gemeente, die de culturele gemeente vorm gaan geven. “Denk groot bij het ontwikkelen van evenementen”, hield hij de volle zaal voor.

Kartrekker

Roelie Lubbers uit Noord-Sleen is de aanjager voor de activiteiten. Roelie is op vele fronten van het culturele spectrum actief en nam de uitdaging graag aan om de kar te trekken. Zij is bekend van het vernieuwde Zuidenveld, dat in Sleen vorm kreeg. Zij schrijft momenteel een boek over honderd jaar Zuidenveld, is muzikant bij Crescendo Sleen, draagt de Drentse streektaal een warm hart toe en is voorzitter van De Gouden Pijl in Emmen. Roelie wordt in haar voortrekkersrol bijgestaan door Anna Wiers, John de Vegt en Dinie Kamping.

Op inspirerende wijze gaf zij een inkijkje in de opzet van het culturele jaar. Wat betreft verbinding gaf zij het goede voorbeeld van De Toorn van Thunaer, dat al zorgde voor nieuwe contacten tussen inwoners van de gemeente. “Cultuur en creativiteit zijn heel belangrijk. Ook voor de bedrijven, want een goed cultureel aanbod spreekt aan.” Zij noemde als voorbeelden voor nieuwe activiteiten het kostuumdrama Poldark in het Engelse plaatsje Cornwall en de Bremer Stadsmuzikanten. Verder noemde zij in dit verband Florentijn Hofman, oud-inwoner van Noord-Sleen, die bekend werd van zijn enorme badeend die te zien was in diverse landen over de hele wereld.

Olievlek

Roelie hoopt op een olievlek, die zich uitbreidt over de hele gemeente. “Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers aan onze gemeente.”

Een thema is er nog niet voor de culturele gemeente. Die wordt bepaald aan de hand van de ingediende ideeën en de daaruit voortkomende plannen. Ook inwoners kunnen thema’s indienen. Als het plan eenmaal klaar is in februari buigt de provincie zich erover. De provincie levert immers een bedrag van 90.000 euro voor de culturele gemeente. De gemeente Coevorden doet er overigens nog 110.000 euro bij voor beide culturele jaren.

Roelie besloot met ‘You can’t start a fire without a spark’ van Bruce Springsteen en vertaalde dat meteen in het Drents: Zonder een vonkie krie’j gien vuur’.

Fundamenten

De fundamenten van de culturele gemeente zijn historie, het reeds bestaande culturele aanbod, tradities en taal. “Er moet”, aldus Roelie, “een balans zijn tussen oud en nieuw, qua leeftijd, maar ook wat betreft heden en verleden. Bovendien kunnen er interessante combinaties komen tussen bijvoorbeeld bedrijven en kunst of design, alles is mogelijk.”

Na een intermezzo van Quintus Querido en Kwiebus Kwikzilver gingen de aanwezigen aan de slag aan de hand van de vier V’s: verbinden, versterken, verhalen en vieren. In elke hoek van de zaal konden de mensen ideeën kwijt en daarvan werd heel goed gebruik gemaakt. Harm Dijkstra, die samen met Jan Kruimink en Gerrit Hegen, voor de grote productie De Toorn van Thunaer zorgde, ziet al een spektakel voor zich op de Weeshuisweide, waaraan mensen uit de hele gemeente een aandeel leveren.

Resultaten

Daarna gaf Roelie een kort inkijkje van de resultaten. Die behelsden zowel bestaande activiteiten als nieuwe ideeën. Zo werden een grachtenconcert genoemd en één van de aanwezigen wilde de ganzenmarkt verplaatsen naar de dorpen. Zuidenveld werd ook vermeld, dat in 2021 in Coevorden wordt gehouden. En als Nederland de WK 2022 haalt, kunnen de wedstrijden worden bekeken in Theater Hofpoort. Helden en anti-helden was een thema, de schans Katshaar werd genoemd als mooie locatie. Jongeren kunnen aan de slag met YouTube en podcast. In een melkbus konden ook allerlei ideeën worden gedropt. Zo heeft de commissie onder aanvoering van Roelie al heel wat stof tot nadenken.

Wie ideeën of tips heeft, kan die mailen naar culturelegemeente@coevorden.nl.

Tot slot riep Roelie op om zo snel mogelijk plannen in te dienen. “Al is het zo, dat het voor goede ideeën nooit te laat is. Toch is het wel goed om zo snel mogelijk te reageren in verband met het schrijven van het plan.”

Als er eenmaal een thema is, wordt een website ontwikkeld.