Coevorden – De resultaten van oudertevredenheidsonderzoeken op De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg laten een flinke stijging zien. Zo ging de locatie Coevorden van een 6,5 naar een 7,4 en Hardenberg, waar het cijfer al hoog was, van een 7,8 naar een 7,9.

De jaarlijkse onderzoeken geven ouders de gelegenheid de school een rapportcijfer te geven op verschillende onderdelen. Zo kunnen ze aangeven in hoeverre ze vinden dat de school onderwijs biedt dat goed aansluit bij het niveau van hun kind en of ze vinden dat hun kind de mogelijkheid krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen. Ook kunnen ze aangeven of ze de ICT-faciliteiten toereikend vinden, of ze goed geïnformeerd worden over belangrijke zaken en of een onderwerp als pesten op school goed wordt aangepakt.

Graadmeter

“En wat mij betreft de belangrijkste: of hun kind met plezier naar school gaat”, zegt Ruud Henneman, sectordirecteur in Coevorden. “De tevredenheidsonderzoeken zijn voor ons een belangrijke graadmeter. Natuurlijk kunnen we zelf vinden dat we het goed doen, maar als ouders en leerlingen dat niet herkennen, heb je er niets aan.”

Ruud Henneman is dan ook trots op dit resultaat. “Na een periode hard werken, meer nadruk op kleinschaligheid en maatwerk, maar natuurlijk ook in een ontzettend uitdagend coronajaar, is het fijn dat ouders ons vertellen dat we het goed doen.”

Ontwikkeling

Toch gaat De Nieuwe Veste niet op haar lauweren rusten. “We zijn volop in ontwikkeling. Zo werken we ook in Coevorden aan een onderwijsconcept dat onze leerlingen meer ruimte en eigen regie moet bieden en dat hen nog beter voorbereidt op de toekomst”, aldus Henneman. “Daarbij hebben we zicht op vernieuwing van onze huisvesting, ook een belangrijke voorwaarde voor ons toekomstige onderwijs.”

Voor de school van Ruud Henneman is het gestegen rapportcijfer in elk geval goed nieuws. “Uiteindelijk wil je natuurlijk altijd gaan voor een 9, maar laten we ook even genieten van dit mooie resultaat en het zien als een aanmoediging om het samen nog beter te doen.”