Regio – Er is veel steun voor veiligheidscampagnes op provinciale wegen. Het gedrag van (mede)weggebruikers is namelijk de grootste reden voor een onveilig gevoel op de Drentse N-wegen. Dit is één van de uitkomsten uit een onderzoek van de provincie naar het veiligheidsgevoel op drie grote Drentse wegen (de N34, N381 en N391).

Bijna 90 procent van de deelnemers vindt dat dit gedrag moet worden aangepakt. Vooral inhalen bij een doorgetrokken streep, afleiding achter het stuur, keren op de weg en onvoldoende afstand houden baart deelnemers zorgen. De provincie Drenthe voelt zich door de resultaten gesteund om dit gedrag aan te blijven pakken.

De enquête is uitgevoerd door de provincie in november 2020. Er namen1604 weggebruikers deel aan de enquête. Van hen gaven 1431 personen suggesties voor het veiliger maken van de drie wegen. Zo noemden ze onder andere handhaven op snelheid, inhalen en bellen en een gehele verdubbeling van de N34 of een inhaalverbod over de hele weg. Ook doen veel mensen een appèl op de weggebruiker zelf: heb meer geduld en respect voor elkaar.

De resultaten van de enquête worden door de provincie gebruikt bij het ontwikkelen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. De provincie komt voor de zomer met een voorstel voor tijdelijke maatregelen. Gedrag van (mede)weggebruikers blijkt een grote rol te spelen in de veiligheidsbeleving van weggebruikers. De provincie vraagt hier aandacht voor middels de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’. Weggebruikers worden zowel online als offline gewezen op (on)veilig verkeersgedrag langs de drie wegen.

MONOcams

Afleiding in het verkeer is een van de grootste veroorzakers van ongevallen. Om hier iets tegen te doen, zet de politie sinds 1 juli slimme camera’s in, zogenoemde MONOcams. Ook op de N34 wordt hiervan gebruik gemaakt. De camera ‘herkent’ bestuurders die een apparaat in de hand hebben. Tijdens de pilot heeft de camera geleerd wanneer sprake is van een overtreding. Lees HIER het complete bericht van de politie.