Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gees – Lutmarsweg 2: voor het plaatsen van een garagebox voor een camper (aanvraag)

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 2 februari 2021

Coevorden – Stevinweg ong.: voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag)

Sleen – Veldakkers 51: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Sleen – Bannerschultestraat 6a: voor het hebben van een vakantieappartement (verlenging)

Noord-Sleen – Markeweg 3: voor het hebben van een bed en breakfast (aanvraag)

Sleen – Bannerschultestraat 11: voor het hebben van een woonwinkelpand met 2 wooneenheden (aanvraag)

Katshaarweg in Coevorden en Schapendijk in Zweeloo: voor het aanplanten van bomen (verlenging)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 47: voor het kappen van een plataan (geweigerd)

Oosterhesselen – De Hulderts 1: voor het kappen van 2 eiken (geweigerd)

Erm – Dalerstraat 37b: voor het kappen van 18 eiken (verleend)

Dalen – Wettringerlaan (Caspershof): voor het kappen van 15 bomen (aanvraag)

Schoonoord – Ellertstraat 20: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad: voor het aanleggen van een middenspanningskabel (verlenging)

Oosterhesselen – naast Waterveenseweg 2a: voor het kappen van 1266 m2 bomen ten behoeve van het bouwen van een loods (rectificatie)

Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende nadere regels voor het verlenen van innovatiesubsidie (Subsidieregeling Innovatiesubsidie Vechtstromen)

Subsidieregeling RegioDeal Natuurinclusieve Landbouw Noord- Nederland

Aalden – nabij Oldeveen 5: voor plaatsing zonwering op dataverwerkingskast LOFAR station (aanvraag)

Oosterhesselen – naast Waterveensweg 2a: voor het aanleggen van een inrit (aanvraag)

Dalerveen – de Lichtenburg 2 BEDR: voor het uitbreiden van het bouwvlak (aanvraag)

Sleen, 5 broedkorven waterlopen WL06722 en WL03325

Zwinderen, plaatsen eendenkorven WL07329

Zwinderen, vervangen brug kruisend met waterloop WL03676

Dalen, spuipunten WL03299 (kanaal Coevorden Zwinderen)

Coevorden – Generator 6: voor het plaatsen van palen voor leilindes (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 11: voor het hebben van een vergaderlocatie/expositieruimte/cursusruimte in een stal (aanvraag)

Coevorden – Disc 4: voor de uitbreiding met een loods voor chaletbouw

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van driehoeksborden

Coevorden – Haven 4: voor het plaatsen van een container

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van frames met doek

Coevorden – Van Heutszsingel 6: Ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden