Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gees – Dorpsstraat 1: voor de realisatie van nieuwe sleufsilo’s, een vaste mestopslag en het vervangen van een mestsilo

Commissie Klimaat 11 november 2020

Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering 11 november 2020

Oosterhesselen – Verl Hoogeveense Vaart 4: voor het bouwen van een kapschuur (verlenging)

Dalen – Kleine Veld 57: voor het splitsen van het bedrijfspand (verleend)

Noord-Sleen – Carpoolplaats aan N381: Beëindiging inname van een standplaats

Aalden – Aelderstraat: voor het innemen van een standplaats

Sleen – Brink 11: voor het realiseren van een inrit (verleend)

Dalen – Korenmolen 9: voor het legaliseren van een schutting met berging (verleend)

Wachtum – naast Westereind 16: voor de nieuwbouw van een woning (verleend)

Zwinderen – Markeweg 14: voor het realiseren van een kleine campercamping (verlenging)

Sleen – Brink 23: voor het toevoegen van een appartement (aanvraag)

Coevorden, onttrekken grondwater

Noord-Sleen – carpoolplaats aan N34: voor het innemen van een standplaats

Wijziging subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020

Subsidieregeling Archeologie en Publiek

Beleidsregels inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Subsidieregeling Cultuurhistorie Drenthe

Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020

Subsidieregeling Incidentele Culturele projecten Drenthe

Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024

Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020

Zwinderen – Markeweg 18: voor het hebben van een bed & breakfast (aanvraag)

Dalen – Oude Dalerveensestraat 22: voor het plaatsen van 2 padelbanen (aanvraag)

Coevorden – Printer 15: voor het wijzigen van het kozijn (aanvraag)

Sleen – Sideriusstraat ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Geesbrug – Handelsstraat ong.: voor het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag)

Intrekken verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen

Intrekken verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van waterschap Vechtstromen

Coevorden – sportpark Klinkenvlier: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg de Kockstraat 20: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Aalden – Gelpenberg 14 (7854 TB): voor het kappen van 4 esdoorns, 2 eiken en 1 kastanje (aanvraag)

Wachtum – Oosterhesselerweg 16: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Geesbrug – Boslaan ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Sleen – Menso Altingstraat 9: voor het verbouwen van de schuur (verleend)

Dalen – ’t Veld 4: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Coevorden – achter Wulp 1: voor de nieuwbouw van een distributiecentrum met logistiek kantoor (verleend)

Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2020

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 98: voor het plaatsen van een stacaravan als tijdelijke woning (aanvraag)

Aanwijzingsbesluit BOA als toezichthouder

Ontwerp Nota Bodembeheer, erratum en bodemkwaliteitskaart voor de regionale keringen en de zeedijk

Steenwijksmoer – Hoofdweg 47: voor het organiseren van de Sinterklaas Drive-through

Coevorden – van Heutszpark ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Oosterhesselen – Burgemeester de Kockstraat 48: voor het innemen van een standplaats INTREKKING

Coevorden – Klinkenvlierseplas: voor het organiseren van “3D Ganzenronde”

Coevorden – Klinkenvlierseplas: Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet INTREKKING

Coevorden – Markt 5: voor het realiseren van een bedrijfswoning (verlenging)

Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex art. 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Holwert Midden in Coevorden