Coevorden – Stichting ‘ONS Coevorden’ is opgericht in juli 2018. Tijd om eens te horen welke goede doelen inmiddels zijn gesteund en wat de toekomstplannen zijn. De steun wordt namelijk stilzwijgend verleend.

Het doel is financiële ondersteuning van sportieve en culturele instellingen, initiatieven en activiteiten met een duidelijke voorwaarde: het bevorderen van het welzijn in de stad Coevorden.

Inmiddels zijn er zo’n zestig ondernemers en particulieren aangesloten bij de stichting. Door een behoorlijke jaarlijkse contributie is er een substantieel bedrag te besteden. Het aantal leden mag nog best stijgen.

In de afgelopen bijna twee jaar zijn ongeveer dertig bijdragen verleend aan onder meer Turnvereniging Coevorden, Halloween De Ballast, Handboogvereniging De Veerkracht, het IJzerkoekenoproer, de Havenvereniging, Talentencentrum Coevorden en Stichting Avond4daagse.

“We hebben”, aldus Ruud Kok, één van de betrokkenen, “alweer zo’n zestien aanvragen binnen. We komen eenmaal per drie maanden bij elkaar en bespreken dan de aanvragen. Duidelijk is, dat activiteiten moeten bijdragen aan het welzijn van Coevorden.”

ONS Coevorden gaat zelf niet op zoek naar plannen en initiatieven. Zowel verenigingen, instellingen als particulieren kunnen een verzoek indienen voor financiële steun. Een verzoek moet uiteraard goed onderbouwd zijn en een specifiek doel hebben voor het welzijn.

Meer informatie is te verkrijgen via het mailadres info@onscoevorden.nl. Bovendien is veel informatie te vinden op de website van ONS Coevorden en op Facebook.