Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Parallelweg en EDS-plein, vergunning voor plaatsing acht displayborden over femicide

Coevorden – Koesteeg, vergunning voor tijdelijke plaatsing steiger

Schoonoord – Slenerweg 1: alcoholwetvergunning

Schoonoord – Slenerweg 1: besluit: hogere grenswaarde: legalisering veertien bestaande verhuurkamers

Schoonoord – Slenerweg 1: horeca-exploitatievergunning inclusief terras

Geesbrug – Luchiesweg 2: ontwerpbeschikking: wijziging varkenshouderij naar pluimveehouderij met drie varianten

Erm – Steenbakkersweg 3: wijziging aanhangsel alcoholwetvergunning

Coevorden – Kasteel 1a: wijziging aanhangsel alcoholwetvergunning

Geesbrug – Coevorderstraatweg 32: besluit omgevingsvergunning: wijziging pastorie in woning

Coevorden – Van Heutszsingel 6: vergunning voor tijdelijke plaatsing vuil- en opslagcontainers, bouwketen en toiletunit

Coevorden – Dr. Picardtlaan en Melkkade: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van tien bomen

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Coevorden (gemeente): aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van acht bomen: (2 kastanjes Burg. Legroweg Zwinderen nabij nr. 10; 1 berk en eik Witte Menweg Geesbrug nabij nr. 10 en 6; 1 eik Gebbeveen Aalden nabij mestsilo; 1 eik Oldeveen Meppen nabij nr. 5; 1 eik Weth. K. Schepersweg Oosterhesselen nabij begraafplaats; 1 eik Twaalf Ellenweg Geesbrug nabij nr. 6

Zweeloo – Schapendijk: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van dertien essen

Dalen – Burg. Fonteinstraat: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjes

Erm – Ermerzand 131: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevel

Zweeloo – begraafplaats: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een conifeer

Coevorden – Printer 31A: aanvraag omgevingsvergunning: bouw garagebedrijf

Oosterhesselen – Verlengde Hoogeveense Vaart 2: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Sleen – Brink 9: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing zetwerk voor vergroting dakoppervlak

Zweeloo – sportpark ‘t Alterbarg: aanvraag omgevingsvergunning: organisatie Sweelpop

Dalen – De Steeg 4: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Coevorden Kernen, locatie De Steeg 4, Dalen’

Oosterhesselen – Verlengde Hoogeveense Vaart 28: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Dalen – Vossebelt 41: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Gees – Schaapveensweg 16: besluit omgevingsvergunning: toevoeging horecafunctie

Meppen – Mepperstraat 32: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een es en een eik en het knotten van een linde

Erm – Ermerzand 158: besluit omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 83: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Sint Jansstraat 6: besluit omgevingsvergunning: vervanging voordeur

Coevorden: vergunning voor organisatie Oldtimerdag

Geesbrug – Iepenlaan: vergunning voor organisatie muziekfeest

Gemeente: aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers 2024

Coevorden – Van Toutenburglaan 8: besluit omgevingsvergunning: plaatsing blokhut en vervanging schutting

Wachtum – Middendorp 3: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw schuur

Erm – Ermerstrand: vergunning voor organisatie beachvolleybalfeest

Dalen – Molenwijk 14: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Coevorden – Lesturgeonstraat 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Hulsvoorderdijk: aanvraag omgevingsvergunning: organisatie zomerkamp jeugdbrandweer

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 9a: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbreding uitrit

t Haantje – ‘t Haantje 63: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakopbouw

Sleen – Zetelveenweg 1a: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Coevorden – Data 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitvoering constructieve (interne) wijziging

Coevorden – De Hulteweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: realisering bedrijfshal

Provincie

Vaststelling Nota Grondbeleid

Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Vaststelling Mandaatbesluit benoemen Interprovinciale Adviescommissie GLB-NSP Niet-productieve investeringen water

Reglement Bestuurscommissies Wilg

Vaststelling Instellingsbesluit en reglement Interprovinciale Adviescommissie GLB-NSP Niet-productieve investeringen water

Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – Hoofdstraat Dalerveen en Europaweg Weijerswold