Foto (Fiers): Algemeen directeur Jolien Thiele (links) overhandigt het presentje aan Andrea Oldewening, directeur van de Mijndert van der Thijnenschool

Coevorden/regio – Fiers, de protestants-christelijke scholenvereniging in de gemeente Coevorden, heeft alle medewerkers van de negen scholen verrast met een presentje. Als blijk van waardering  voor de afgelopen periode deelde Fiers deze week theaterbonnen van Theater Hofpoort uit. Zodra het theater weer opengaat, kunnen de medewerkers genieten van een avondje uit.

Het was afgelopen week zover, dat de basisscholen weer opengingen. Tijdens de schoolsluiting van 16 december tot en met 8 februari hebben alle medewerkers van Fiers veel werk verzet om het thuisonderwijs mogelijk te maken. Iedereen bij Fiers heeft er in een korte tijd voor gezorgd dat kinderen op afstand onderwijs konden volgen. Er zijn lespakketten gemaakt en er zijn online lessen ontwikkeld.

Naast het snel ontwikkelde digitale onderwijs zijn ook kinderen opgevangen van wie de ouders in een vitaal beroep werken en kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. Op alle scholen bestond het ochtendprogramma uit onlinelessen waarbij in zowel groepen als individueel instructie en uitleg werd gegeven over de lesstof. Alle kinderen waren letterlijk en figuurlijk in beeld. Het middagprogramma bestond uit het verwerken van de stof, creatieve opdrachten en beweegactiviteiten, veelal ondersteund met filmpjes.

Om de moed er in te houden en ouders en leerlingen een hart onder de riem te steken gingen leerkrachten op veilige afstand op bezoek bij de kinderen of werden er verschillende attenties met complimenten uitgedeeld. Tijdens de Nationale Voorleesdagen kwam ‘The Masked Voorlezer’ voorbij en werd voorgelezen door onder andere burgemeester Bert Bouwmeester en de theaterdirecteur Saskia Kluwen. Dit laatste resulteerde in een mooie samenwerking.

De negen scholen van Fiers zijn De Kiel, De Schutse in Aalden, De Slagkrooie in Schoonoord, Willem Alexanderschool in Dalerpeel, De Fontein in Sleen, De Wegwijzer in Geesbrug en de Mijndert van der Thijnenschool, Dr. Picardtschool en de Paul Krugerschool in Coevorden.