Geesbrug – “Juf, gaan we vandaag weer dictee doen? Het is mijn favoriete vak”, is een reactie van een leerling uit groep 2 van juf Nicolet Esders, die lesgeeft in de combinatiegroep 1/2/3 op basisschool De Zwarm in Geesbrug. In deze groep bieden ze de letters en klanken al vanaf de jongste kleuters aan middels ‘de Lettersoep’.

“De letters en klanken bieden we aan met behulp van gebaren, waardoor de kinderen het beter onthouden”, vertelt Nicolet. “We starten vaak met een liedje waarin de korte en lange klanken zijn verwerkt. Daarna gaan we samen de letters aanwijzen op het letterbord. De kinderen maken hier steeds het gebaar bij dat bij de letter hoort en benoemen ook de klank.”

Nicolet licht toe wat de koppeling tussen de gebaren en de letters/klanken oplevert. “Je ziet het bijvoorbeeld terug bij kinderen die zich afvragen hoe je de klankgroep ‘oe’ moeten schrijven. Ik hoef dan alleen het gebaar dat hoort bij ‘mijn oog wordt moe’ te laten zien, waarna de kinderen meteen begrijpen dat je eerste de ‘o’ en dan de ‘e’ moet schrijven.”

Elk kind werkt op zijn eigen niveau. “Dat betekent ook dat je mooi de verschillen tussen de kleuters ziet. De één kan al meer dan de ander, maar wat je vooral terugziet is dat elk kind trots is op de hoeveelheid letters die het al kent. Bij een dictee doet ook iedereen van groep 1 t/m 3 mee. De kinderen van groep 3 schrijven het woord, de kinderen van groep 2 doen hetzelfde of schrijven alleen de letters op die ze al kennen. Kinderen uit groep 1 mogen dat laatste ook al doen als het ze lukt, maar anders tekenen ze het woord.”

Nicolet ziet nu na een aantal maanden al de effecten. “Kinderen hebben een voorsprong ten opzichte van de werkwijze uit het verleden. Op een speelse manier zijn ze al heel fanatiek om zich alle letters eigen te maken. We krijgen dat ook van ouders te horen.”