Aalden – In basisschool De Smeltkroes in Aalden werd afgelopen donderdag een brandpreventiedag gehouden. De brandweer van Zweeloo en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) van azc Zweeloo werkten samen om er een mooie én leerzame dag van te maken.

Voorafgaand aan deze dag kwam Annet Hulshof-Mourits, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Drenthe, op bezoek.De leerlingen kregen allemaal op eigen niveau les over brandpreventie en de kinderen uit de groene groep (7 en 8) konden met een rookmasker ervaren hoe je de weg naar buiten kan vinden.

Donderdag was er eerst een ontruimingsoefening en vervolgens was er een programma van vijf workshops. Het bleek, dat de kinderen al heel wat hadden opgestoken van de les van Annet Hulshof. Een ervan was het blussen van een digitale brand. De brandweer van Zweeloo had de grote bluswagen meegenomen en de kinderen mochten hier allerlei blusspelletjes doen. Natuurlijk zaten alle kinderen even in de brandweerauto en mochten ze een helm opzetten.

Tussen de middag genoten de brandweerlieden, de medewerkers van COA, kinderen en leerkrachten van een heerlijke lunch. Reint Kuijer, brandweerman én bakker, had voor mooie en lekkere broodjes gezorgd. Tot slot kregen alle kinderen een heus blusdiploma en een waterpistool in de vorm van een brandblusser.

Meer foto’s van deze dag en van andere leuke activiteiten staan op de website van De Smeltkroes.